Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla osób chorujących psychicznie zamieszkałych w powiatach miejskim łódzkim lub zgierskim,  w tym mieście Łodzi i Zgierzu. Oferta ośrodka dedykowana jest  dla osób chorujących psychicznie, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu przemocy, utraty bliskiej osoby, kłopotów i konfliktów rodzinnych, itp.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela BEZPŁATNEGO WSPARCIA i jest czynny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

Siedziba Ośrodka zlokalizowana jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3

 

Uczestnikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą być osoby:

 

  • w wieku powyżej 18 roku życia
  • ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną lub zaburzeniami psychicznymi
  • z brakiem wskazań do podjęcia leczenia szpitalnego,
  • przebywające w kryzysie, co zostanie potwierdzone w Kwestionariuszu Oceny Sytuacji Kryzysu, podczas rozmowy z Terapeutą Interwencji

 

Wśród pracowników OIK są psychologowie oraz pracownicy socjalni. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu choroby psychicznej.

 

Zasady przyjęcia do OIK

Osoby chorujące psychicznie zainteresowane przyjęciem do OIK zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu +48 534 555 255  i/lub za pośrednictwem naszego profilu na Facebook’u, pod adresem www.facebook.com.pl/osrodekinterwencjikryzysowejtpn

Dowiedzą się tam Państwo, na czym polega misja i zadania OIK, jakie obowiązują zasady i regulamin.

 

Aby zostać beneficjentem OIK trzeba spełnić następujące warunki:

  • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER   
  • potrzebna będzie również diagnoza lekarska dot. choroby lub zaburzenia psychicznego (np. w formie zaświadczenia lub wypisu ze szpitala)

 

Dodatkowe informacje

Uczestnicy OIK mają możliwość otrzymania różnego typu form wsparcia, od doraźnej pomocy ambulatoryjnej począwszy, przez interwencję wyjazdową, po możliwość pozostania stacjonarnie w Ośrodku. W czasie pobytu w Ośrodku zapewniamy jednoosobowy pokój, posiłki oraz 24 h opiekę terapeutyczną.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską