Patronaż


Dział Patronażu prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

Biuro Działu Patronażu znajduje się przy ul. Ks. St. Staszica 1/3 w Łodzi w budynku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych na drugim piętrze w pokoju 203.

 

Głównym zadaniem Patrona jest towarzyszenie osobie chorującej oraz członkom jej rodziny w jej procesie zdrowienia. Proces ten nazywamy patronażem lub pilotażem. Zadaniem Patrona jest wypracowanie wraz z klientem celów krótkoterminowych. Efektem jest poprawa jakości życia lub wyjście z sytuacji kryzysu. Odbywa się to z wykorzystaniem zasobów dostępnych w systemie wsparcia środowiskowego i medycznego oraz aktywizacji zawodowej np. Środowiskowego Domu Samopomocy , pracy, wsparcia dla rodzin czy Poradni Zdrowia Psychicznego. Zaangażowanie Patrona obejmuje między innymi wspólną wizytę w placówce, zapewnienie wsparcia podczas inicjowania kontaktu oraz dalsze, wspólne zaplanowanie oddziaływań na ścieżce zdrowienia.

 

Patronażem mogą być objęte:

  • osoby powyżej 18 roku życia,
  • chorujące psychicznie
  • będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego

 

Patronażem może być objęta również najbliższa rodzina osoby chorującej psychicznie, która również musi spełnić pozostałe warunki (członek rodziny objęty patronażem powinien mieć powyżej 18 roku życia i zamieszkiwać teren miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego).

 

Dział Patronażu składa się z szerokiego grona specjalistów: psychologa, pracownika socjalnego i pedagogów, zapewniając tym możliwość indywidualnego dopasowania wsparcia do potrzeb zgłaszanych przez Beneficjenta.

 

Zasady przyjęcia do Patronażu

Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria, które są zainteresowane wsparciem Patrona zapraszamy do kontaktu bezpośrednio pod numerem telefonu 535 555 254 lub z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 42 616 06 20 wew.1171 lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: bok@wsparcie-psychiczne.pl.

 

Aby zostać Beneficjentem Działu Patronażu trzeba spełnić następujące warunki:

  • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER oraz dokumenty wyrażające zgodę na bycie objętym wsparciem Patrona.
  • potrzebna będzie również diagnoza lekarska dot. choroby lub zaburzenia psychiatrycznego (np. w formie zaświadczenia lub wypisu ze szpitala)

 

Dodatkowe informacje

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci odbycia spotkania z Patronem, ponieważ Patroni udzielają wsparcia nie tylko stacjonarnie w biurze przy ul. Ks. St. Staszica 1/3 w Łodzi w pokoju 203 ale również   w miejscu zamieszkania Beneficjentów, dlatego nie zawsze mogą być dostępni w siedzibie biura.

Każda osoba, która spełnia kryteria oraz chce być objęta wsparciem Patrona, po podpisaniu wymaganych dokumentów, przedstawieniu swojej sytuacji i zgłaszanych potrzeb otrzyma indywidualne wsparcie konkretnego Patrona pod którego opieką będzie w dalszych etapach udzielanego wsparcia.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską