Poradnia Zdrowia Psychicznego


Poradnia Zdrowia Psychicznego „Staszica” to ośrodek diagnostyki, leczenia i wsparcia osób dorosłych, zgłaszających się z różnymi problemami zdrowia psychicznego i zaburzeniami w sferze psychologicznej oraz społecznej.

Usługi świadczone przez  Poradnię są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu

 

OFERTA PORADNI JEST DLA PACJENTÓW BEZPŁATNA

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego „Staszica” zlokalizowana jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3, II piętro (w budynku jest winda)

Rejestracja mieści się w pokoju nr 203 i 206

Nr tel.: 42 616 06 20 wewn. 1161 lub 1182 lub 1171

 

Poradnia działa od poniedziałku do piątku - zachęcamy do kontaktu telefonicznego w godz.: 8:30-15:30 w celu uzyskania szczegółowych informacji o godzinach pracy poszczególnych specjalistów i umówienia wizyty

 

Naszym celem jest zapewnienie osobom chorującym psychicznie wsparcia medycznego, psychologicznego i psychoterapeutycznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

 

Pacjentami Poradni mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • osoby powyżej 18 roku życia,
 • osoby chorujące psychicznie, ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi lub podejrzewające u siebie zaburzenie psychiczne i chcące je zdiagnozować (również osoby z niepełnosprawnościami, także osoby uzależnione)
 • osoby będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego

 

W Poradni mogą Państwo skorzystać z usług: lekarza psychiatry, psychologa, certyfikowanego psychoterapeuty oraz z usług pielęgniarskich, świadczonych przez pielęgniarki psychiatryczne.

Swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe pracownicy Poradni starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu zaburzenia lub choroby psychicznej.

 

W ramach Poradni działa w pełni wyposażony gabinet zabiegowy.

 

Zasady przyjęcia do Poradni Zdrowia Psychicznego:

 

Osoby chorujące psychicznie  i z zaburzeniami psychicznymi, zainteresowane skorzystaniem z usług Poradni zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 42 616 06 20 wewn. 1161, oraz do zapoznania się z naszą stroną internetową: www.tpn.org.pl

 

Aby zostać pacjentem Poradni należy spełnić następujące warunki:

 • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER   
 • przestrzegać Regulaminu Pacjenta (Regulamin jest dostępny do wglądu w Poradni)
 • UWAGA: nie przyjmujemy pacjentów być pod wpływem alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych

 

Oferta Poradni:

 • wizyty lekarskie psychiatryczne
 • psychoterapia
 • konsultacje psychologiczne
 • badanie psychologiczne - testy
 • wsparcie psychologiczne
 • edukacja zdrowotna
 • iniekcje leków psychiatrycznych o przedłużonym działaniu
 • badanie EKG dla pacjentów PoradniNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską