Rodzinne Mieszkania ChronioneRodzinne Mieszkania Chronione (RMCH)

zostały uruchomione przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu.

RMCH to forma pomocy ŚRODOWISKOWEJ, udzielanej w miejscu zamieszkania beneficjentów.

Skierujemy do:

1. Osób z chorobami lub zaburzeniami psychicznymi i ich Rodzin

2. Osób, które chcą wesprzeć (odpłatnie) Osoby chorujące psychicznie (Tworząc Rodzinę Goszczącą)

 

Uczestnikami Rodzinnych Mieszkań Chronionych mogą być:

  • osoby powyżej 18 roku życia
  • osoby chorujące psychicznie
  • osoby decydujące się przyjąć pod swój dach z zewnątrz Osobę z chorobą lub zaburzeniem psychicznym, stając się na pewien czas Rodziną Goszczącą dla tej Osoby.
  • będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego

 

W ramach Rodzinnych Mieszkań Chronionych oferujemy wsparcie zespołu specjalistów: psychologa, pracownika socjalnego, asystenta osoby niepełnosprawnej, instruktora terapii. Oferowana pomoc jest w pełni zindywidualizowana oraz dostosowana do potrzeb Rodziny i samego Chorującego.

Nasze działania mają na celu poprawę jakości życia osób chorujących psychicznie oraz ich rodzin.

Dzięki regularnym wizytom w miejscu zamieszkania beneficjentów, w bezpiecznych warunkach świadczymy pomoc środowiskową. Staramy się minimalizować poczucie izolacji, motywujemy do podejmowania ról społecznych, regularnie monitorujemy kondycję psychiczną podopiecznych. Formy i metody naszej pracy są indywidualnie dopasowywane do potrzeb i możliwości uczestników RMCH.

 

 

Zasady przyjęcia do Rodzinnych Mieszkań Chronionych

Osoby chorujące psychicznie oraz ich bliskich zainteresowanych wsparciem w miejscu zamieszkania oraz osoby gotowe do stworzenia rodziny goszczącej, zapraszamy do kontaktu.

 Biuro RMCH zlokalizowane jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3 telefon:  +48 536 555 256 oraz  42 616 06 20 wew. 1 -  w godz.: 8:00-16:00.

Gdzie dowiedzą się Państwo szczegółów na temat świadczeń w ramach RMCH, zasad regulaminowych i kryteriów kwalifikacyjnych.

 

Dodatkowe informacje

- Dla Rodziny Goszczącej przewidujemy comiesięczne wynagrodzenie w kwocie 2 952,00 PLN brutto z tytułu świadczenia opieki nad Osobą z chorobą lub zaburzeniem psychicznym

- Nasz Zespół na bieżąco ustala z uczestnikami daty i godziny wizyt w miejscu zamieszkania, zawsze z zapowiedzią. Staramy się dostosować do schematu dnia beneficjentów, zapobiegając poczuciu presji i obowiązku.

 

Oferta terapeutyczna RMCH

 

Świadczone przez nasz zespół wsparcie odbywa się w miejscu zamieszkania uczestników. Wśród form oddziaływań realizowanych przez psychologa, instruktora terapii, pracownika socjalnego i asystenta osoby niepełnosprawnej znajdują się min: wsparcie psychologiczne całej rodziny, trening lekowy/czystości, pomoc w sprawach urzędowych/prawnych, motywowanie do podejmowania aktywności ruchowej, muzykoterapia, biblioterapia, ćwiczenia językowe z elementami logopedii, wzmacnanie funkcji poznawczych (uwaga, pamięć), towarzyszenie i pomoc w czynnościach dnia codziennego (zakupy, gotowanie) i wiele innych.

Ścieżka zdrowienia i związane z nią cele ustalane są na podstawie Indywidualnego Planu Działania.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską