Wirtualny Ośrodek Wsparcia


Wirtualny Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu działa w formie wirtualnej – kanałami zdalnymi (telefon, internet) od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.

 

Biuro ośrodka zlokalizowane jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3

 

We wszystkie dni wolne od pracy w WOW są dyżury  pracowników merytorycznych tak, aby uczestnicy mogli również wtedy uzyskać wsparcie zdalne.

 

Naszym celem jest zapewnienie osobom chorującym psychicznie oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

 

Uczestnikami Wirtualnego Ośrodka Wsparcia mogą być:

  • osoby powyżej 18 roku życia,
  • chorujące psychicznie,
  • będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego
  • zdolne do komunikowania się przy użyciu kanałów komunikacji na odległość (telefon, internet)

 

Wśród pracowników WOW jest psycholog, pracownik oraz lekarz-psychiatra/konsultant. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu choroby psychicznej.

 

Uczestnicy WOW mają możliwość skorzystania również z poradnictwa prawnika i dietetyka

 

Zasady przyjęcia do Wirtualnego Ośrodek Wsparcia

Osoby chorujące psychicznie zainteresowane uczestnictwem w naszych zajęciach zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu +48 536 555 253 i/lub za pośrednictwem naszego profilu na Facebook’u, pod adresem https://www.facebook.com/wirtualnyosrodekwsparcia.tpn.7.

Dowiedzą się Państwo, na czym polega rehabilitacja w ramach WOW, jakie obowiązują zasady i regulamin.

 

Aby zostać uczestnikiem WOW trzeba spełnić następujące warunki:

  • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER   
  • potrzebna będzie również diagnoza lekarska dot. choroby lub zaburzenia psychiatrycznego (np. w formie zaświadczenia lub wypisu ze szpitala)

 

Dodatkowe informacje

Uczestnikom WOW oferujemy bezpłatny dostęp do internetu i nieodpłatne wypożyczenie komputera przenośnego

 

Oferta terapeutyczna WOW

Wszystkie zajęcia terapeutyczne ujęte są w tygodniowym planie zajęć. Realizujemy je w przede wszystkim indywidualnie. Rehabilitacja w Wirtualnym Ośrodku Wsparcia odbywa się poprzez uczestnictwo w szeregu treningów. Można skorzystać tutaj  również zawsze z porad i pomocy pracownika socjalnego oraz wsparcia ze strony psychologa i lekarza psychiatry.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską