Zasady odpłatności w ŚDS


Informacja na temat zasad odpłatności

w Środowiskowym Domu Samopomocy

 

Odpłatność za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy jest uzależniona od dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym kandydata.


Odpłatność jest naliczana tylko wtedy, jeśli dochód netto na osobę przekracza poniższe kwoty:

  1. 1.      W przypadku rodziny dochód na osobę przekracza kwotę 1584 zł

 

Wyjaśnienie kalkulacji:

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł

528 zł x 300% = 1584 zł

 

  1. 2.      W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód przekracza kwotę 2103 zł

Wyjaśnienie kalkulacji:

Kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą wynosi 701 zł

701zł x 300% = 2103 zł

Odpłatność za miesiąc wynosi 5% kwoty dochodu na osobę w rodzinie

 

Przykład 1 - Odpłatnie

Dochód na osobę w rodzinie Kowalskich  wynosi 2000 zł, a zatem przekracza minimum ustawowe wynoszące 1584 zł .  Będzie zatem naliczona odpłatność miesięczna za ŚDS w wysokości 100 zł

(2000 zł x 5% = 100 zł odpłatności)

 

Przykład 2 - Nieodpłatnie

Dochód na osobę w rodzinie Janowskich wynosi 1500 zł, a zatem nie przekracza minimum ustawowego wynoszące 1584 zł.  Uczestnik jest zwolniony z odpłatności.

 

Odpłatność zostanie wskazana na decyzji kierującej MOPS. Odpłatność jest stała - niezależna od ilości zajęć, z których korzysta uczestnik oraz od czasu pobytu w placówce w ciągu miesiąca.

 

Podstawa prawna:1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.163)2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. nr 238, poz. 1586)3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.07.2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  (Dz. U.2018 r. poz. 1358) Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy