Nowa szansa- III


Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako zadanie zlecone  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu "Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych".Rehabilitacja psychiatryczna nie musi oznaczać wykładów psychoedukacyjnych, terapii zajęciowej i terapii grupowej. Przyznajcie sami, że to już znacie.

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze”, dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresie od 01-04-2017 roku do 31-03-2018 roku w realizowany jest projekt pt: „Nowa Szansa III”. Łącząc przyjemne  z pożytecznym stworzyliśmy ofertę zajęć w placówce, która skupia się na  wydobywaniu sił i pozytywnych cech beneficjentów, które są niezbędne do rozwiązania jego problemu. Jednocześnie działania polegają na koncentrowaniu się najpierw na rzeczach najprostszych aż do najtrudniejszych. Dzięki temu beneficjenci zdobywają m.in. motywację do dalszego leczenia czy wzmocnienie kontroli nad własnym życiem i procesem leczenia. Proponowana przez nas w ramach projektu forma wsparcia stają się swoistym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego. 


TUTAJ REALIZUJEMY PROJEKTW projekcie organizujemy m.in. zajęcia z hipoterapii czy treningu rozwojowego z koniem, na których beneficjenci mogą pracować  nad redukcją leku czy wzmacniać zachowania asertywne. Na zajęciach arterapeutycznych beneficjenci uczą się m.in. samodzielnego wykonywania na własne potrzeby różnych prac, które po opuszczeniu ośrodka mogą wzbogacić estetycznie ich otoczenie bez rezygnowania ze swej użytecznej funkcji. Osoby chcące powrócić na rynek pracy, w bezpiecznych warunkach, mogą przypomnieć sobie lub nabyć umiejętności  niezbędnych do zatrudnienia podczas zajęć z ergoterapii czy spotkań z doradcą zawodowym. Zorganizowany jest również trening proaktywnosci na którym m.in. beneficjenci pracują nad radzeniem sobie z uporczywie utrzymującymi się objawami, mimo przyjmowania odpowiednich leków. Zadaniem treningu jest zwiększanie świadomości zniekształceń pojawiających się w umyśle chorego, a także zwracanie uwagi na ich związek z nawrotem choroby. Dla chętnych osób, w ramach treningu, realizowane są tematy wzmacniające zaradność życiową z wykorzystaniem nowych technologii.

Beneficjenci projektu objęci są również opieka fizjoterapeuty, którego jednym z zadań jest pomoc w usprawnianiu i redukcji masy ciała.

Dla osób chcących się usamodzielnić lub nauczyć gotować organizujemy dwie grupy treningu kulinarnego. Dzięki niemu beneficjenci nabywają umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, zasad zdrowego stylu życia oraz maja okazję stworzyć małe dzieła kulinarnej sztuki.

W ramach projektu przewidziane są również wyjścia do różnych miejsc kultury i rekreacji m.in. do kina, teatru, na basen. 

Nowa Szansa to projekt skierowany do podopiecznych ORW „Zacisze”, łącznie dla 80 osób w ciągu roku. Zatem jeśli chcesz wziąć udział ww. działaniach lub uzyskać więcej informacji  należy skontaktować się z Ośrodkiem lub przesłać dokumenty niezbędne do przyjęcia do ośrodka.


DOKUMENTY UMOŻLIWIAJĄCE PRZYJĘCIE DO OŚRODKA

W przypadku jakichkolwiek pytań

związanych z projektem

zapraszamy do kontaktu

z koordynatorką projektu- Agnieszką SasNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy