Od aktywności do samodzielności - trzecia edycja


Zadania zlecane: Konkurs 1/2020 Pokonamy bariery
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
ProjektOd aktywności do samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Trzecia edycjTytuł projektu: Od aktywności do samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Trzecia edycja

 

Okres realizacji projektu: projekt Od aktywności do samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Trzecia edycja realizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w okresie 01.04.2021 – 31.03.2024

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności 70 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, poprzez poprawę ich funkcjonowania psychofizycznego w wyniku realizacji programu kompleksowej rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego i prawnego.

 

Opis projektu:

Projekt jest realizowany na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, mieszczącego się przy ul. Chełmskiej 16/18, którego administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne - mieszkańcy DPS. Proponowana oferta rehabilitacyjna jest dostosowana do potrzeb odbiorców, co jest określone w ich Indywidualnym Planie Działania, zdefiniowanym w porozumieniu i przy akceptacji beneficjenta.

Mieszkańcy DPS, w ramach programu oferowanego w niniejszym projekcie, mają możliwość korzystania z warsztatów i indywidualnego wsparcia z zakresu rozwijania umiejętności poznawczych i społecznych, prowadzonych przez psychologa, bogatej oferty rehabilitacji społecznej, zajęć komputerowych, poradnictwa prawnego, wyjazdowych zajęć integracyjno-turystycznych oraz szerokiego zakresu terapii ruchem, prowadzonej przez wykwalifikowanego terapeutę.

Zajęcia stacjonarne odbywają się od poniedziałku do soboty, zgodnie z przyjętym tygodniowym harmonogramem.

Działania realizowane w ramach projektu mają funkcję uzupełniającą i wspierającą proces dotychczasowej rehabilitacji, w skojarzeniu z terapią prowadzoną stale w placówce. Komplementarność oferowanych form rehabilitacji ma doprowadzić do powstania efektu synergii, co w oczywisty sposób przyczyni się do wzrostu skuteczności podjętych działań rehabilitacyjnych, mających doprowadzić do usamodzielnienia mieszkańców lub co najmniej poprawy ich umiejętności samoobsługi oraz wchodzenia w satysfakcjonujące relacje z otoczeniem.

 

Biuro projektu: ul. Staszica 1/3 Łóź 91-746
tel: 42 616 06 20
email: akwasniewska@tpn.org.plNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską