Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Projekt "Obiad dla Ukrainy" apel do firm gastronomicznych/The project "Dinner for Ukraine" appeal to catering companies


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych włącza się w akcję "Obiad dla Ukrainy"

Pomoc dla  przybywających uchodźców z Ukrainy do Polski w tym do województwa łódzkiego.

Prośba do wszystkich restauratorów, właścicieli placówek gastronomicznych, barów czy Zakładów Aktywności Zawodowej

Ks abp Grzegorz Ryś powołał Komitet Pomocy Emigrantom do którego doprosił przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta Łodzi. W ramach udzielenia wsparcia chcemyzaspokoić  uchodźcom podstawowe potrzeby, w tym ciepłe posiłki.

Dołączcie do akcji poprzez ufundowanie posiłków, głównie obiadów, w dowolnej liczbie i w miarę swoich możliwości.

Jak się przyłączyć do akcji ?

Zgłoś swoją  gotowość przygotowania posiłku na adres mailowy: obiaddlaukrainy@tpn.org.pl, podając informacje:

  1. jaki posiłek możesz zapewnić?
  2. od kiedy i gdzie będzie dostępny  i przez jaki okres?
  3. jaką oferujesz  ilość?

Możesz również zgłosić swój akces telefonicznie lub uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu +48 669 141 431We are very pleased to announce that the Friends of Disabled Society Association (TPN) is joining the action "Dinner for Ukraine".

This is help for refugees arriving from Ukraine to Poland, including the Lodzkie voivodeship.


A request to all restaurateurs, owners of catering establishments, bars and Vocational Activity Establishments.

Archbishop Grzegorz Ryś appointed the Emigrant Aid Committee to which he invited representatives of the Voivodship Office and the Łódź City Hall. As part of our support, we want to meet the basic needs of refugees, including hot meals.

Join the action by funding meals, mainly dinners, in any number and as much as possible.
How to join the campaign?

Report your readiness to prepare a meal to the e-mail address: obiaddlaukrainy@tpn.org.pl, providing the following information:

  • what kind of meal can you provide
  • from when and where will it be available and for how long?
  • what quantity are you offering?

You can also register your accession or get more info by phone by calling +48 669 141 431.

 


LISTA PODMIOTÓW KTÓRE NA DZIEŃ 12.03.2022 PRZYŁĄCZYŁY SIĘ DO PROJEKTU/LIST OF ENTITIES THAT JOINED THE PROJECT AS OF MARCH 12, 2022


1

Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia"

ul.Jedlinowa 42, Jedlicze A

2

Restauracja Powidok

Plac Wolności 8 Łódź

3

Restauracja Filharmonia Smaku

ul.Pabianicka132, Łódź

4

Zakład Aktywności Zawodowej filia w Tuszynie

ul. 3 Maja 49, Tuszyn,

5

Zakład Aktywnosci Zawodowej w Łowiczu

ul. Powstańców 1863 nr 12, Łowicz

6

Restauracja Ganesz

ul. Ogrodowa 19, Łódź

7

Kebab Hause

ul. Piotrkowska91, Łódź

8

Chłopska izba

ul. Piotrkowska 65, Łódź

9

Restauracja Ikea

ul. Pabianicka 255, Łódź

10

Pauza - lokal

ul. Piotrkowska 35 , Łódź

11

New York Hot dog

ul. Jana Karskiego 5, Łódź

12

Bar Sznycelek

ul. Tramwajowa 75a, Łódź

13

Bar Guliwer

ul. Zgierska 118, Łódź

14

Restauracja Nóż

ul. Rososevelta 10c, Łódź

15

Restauracja gruzińska

ul. Piotrkowska 82, Łódź

16

restauracja Lavash

ul. Piotrkowska 69, Łódź

17

Bar u Ignaca

ul. Pojezierska 2/6, Łódź

18

Pełna miska

ul. Gdańska 45, Łódź

19

Da Grasso

ul. Łagiewnicka 65A, Łódź

20

Cammino

ul. Głowackiego 5a, ŁódźNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską