Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Zbiórka dla szpitala w Winnicy Ukraina/Collection for a psychiatric hospital in Winnica

Aktualności/News - expand for more information
ROZWIŃ

TRWA ZBIÓRKA 7-9 MARCA 2022/THE COLLECTION LASTS - MARCH 7-9, 2022


Trwa zbiórka darów dla pacjentów szpitala psychiatrycznego w Winnicy. Zgłaszają się zarówno osoby indywidualne jak i firmy. Dochodzi do niezwykle wzruszających sytuacji. Są takie osoby, które docierając do nas przepraszają, że mogą dać tylko jedną paczkę pieluchomajtek, bo na więcej ich nie stać. Kochani jesteście wspaniali, nawet jeśli możecie podarować "jedynie" szczoteczkę do zębów, czy chociażby tylko dobre słowo lub podszepnąć znajomemu, że zbieramy pomoc dla osób chorujących psychicznie, to jesteście WIELCY!!! Dziękujemy za to, że jesteście z nami i wspieracie naszą inicjatywę w każdy możliwy sposób. Czekamy na Was i dziękujemy, że dzielicie się tym co możecie.

 

The collection of gifts for patients of the psychiatric hospital in Vinnitsa is in progress. Both individuals and companies apply. There are extremely touching situations. There are people who, when reaching us, apologize that they can only give one pack of diaper pants, because they cannot afford more. Beloved, you are wonderful, even if you can give "only" a toothbrush, or even just a good word or whisper to a friend that we are collecting help for mentally ill people, you are GREAT !!! Thank you for being with us and supporting our initiative in every possible way. We look forward to seeing you and thank you for sharing what you can.


PAKOWANIE I TRANSPORT 09.03.2022/PACKING AND TRANSPORT 09/03/2022


Kochani zaczynamy pakowanie: palety, strecz, kartony, etykiety z adresem i opisem co jest w każdym pudełku, w dalszym ciagu przyjmujemy dary! Wszystkie ręce na pokład, kto tylko może rzuca sie do pomocy- działamy. Pierwszy samochód ma być o 16, w efekcie przyjeżdża ok 17 drugi o 20, ale chłopaki wiozą jakieś towary i uchodźców z Ukrainy do Kutna, mówią: będziemy dopiero o 23. Pytają- nie za późno? Odpowiadamy  dawajcie, czekamy do oporu, chcemy zdążyć, boimy się, ze Winnicę moga zająć Rosjanie i pomoc może okazac sie niemożliwa. Przyjeżdżają o czasie, samochód mały więc ładujemy pojedyńczo nie na plaletach, żeby więcej upchać. Okazuje się, że chłopaki są z Gdańska jeżdżą we dwóch na zmianę, aby auto cały czas pracowało i aby sie udało zrobic jak najwięcej. Pierwszy kierowca- ten o 17- pytamy jak ogarnia temat, mówi, że Ducato pożyczył od wójka żeby pomagać, do tej pory właściwe to woził głównie córkę do przedszkola. Ludzie są mega zaangażowani i działają z wielkim pośwęceniem, chapeau bas Panowie. Dwa samochody załadowane, okazało się, że to za mało musimy prosic o kolejny transport, jeszcze sporo rzeczy zostało do wysłania, pozostaje czekanie...

Beloved, we start packing: pallets, stretch, cartons, labels with the address and a description of what is in each box, we still accept gifts! All hands on deck, whoever can go to help, we act. The first car is due at 4 p.m., it turns out that he is arriving at 5 p.m. The second car is due at 8 p.m., but the guys are carrying some goods and refugees from Ukraine to Kutno, they say: unfortunately we will be there at 11 p.m. They ask - not too late? We answer, come on, we are waiting until the resistance, we want to make it on time, we are afraid that Vinnitsa may be occupied by the Russians and all our help may turn out to be impossible. They arrive on time, the car is small, so we load them individually, not on pallets to pack more. It turns out that the guys are from Gdańsk, the two of them take turns to keep the car working all the time and to be able to do as much as possible. The first driver - the one at 5 p.m. - we ask how the topic is dealt with. He says that he borrowed Ducato from his uncle to help, so far he used it to drive his daughter to kindergarten. People are super committed and they act with great dedication, chapeau bas gentlemen. Two cars loaded, it turned out to be not enough. We have to ask for another transport, there are still a lot of things to be sent, we have to wait ...


GALERIA Z DZISIAJ/GALLERYCO DALEJ 10.03.2022/ WHAT IS NEXT 03/10/2022


Czekamy dalej na transport, są problemy z kolejnym autem. Są też dobre wieści. Dwie Polki z Wildeshausen w Niemczech skrzykneły społeczność całego miasteczka. I zebrały dla pacjentów Winnicy kilka ton darów: koce, leki pampersy, inne środki medyczne, żywność, powerbanki, latarki, ubrania. Ogarneły transport do Łodzi, opłaciły kierowcę prosząc tylko, aby zapewnić mu obiad i mozliwość przespania się- gwarantujemy drogie Panie, że ugoscimy pana kierowcę jak króla :). Jedzie zatem dodatkowe wsparcie dla pacjentów Winnicy- dzieki dwóm wielkim Polkom z Wildeshausen. Obyśmy tylko zdążyli. Wszystko zapowiada, że czeka nas pracowity weekend. Oby tylko udało się zorganiować transport do Przemyśla, a dalej do Winnicy dla poostałych rzeczy. Pani Olu (to złota kobieta z Pomorza- to ona ogarnia nam transport, z resztą nie tylko nam)  trzymamy kciuki, w Pani jedyna nadzieja!!! No i jeszcze jedno, wczorajsze auta już są w Przemyślu: o 3 w nocy dostajemy wiadomość, że pierwsze dotarło na miejsce, a drugie dojechało o 5:30. Dostajemy info, że jeszcze w magazynach w Przemyślu nie widzieli tak dobrze zapakowanych darów, jesteśmy bardzo z siebie zadowoleni chyba, że to fart debiutanta...:)

We are still waiting for transport, there are problems with the next car. There is also some good news. Two Polish women from Wildeshausen in Germany gathered the community of the entire town. And they collected several tons of gifts for the patients of Vinnytsia: blankets, medicaments diapers, other medical supplies, food, powerbanks, flashlights, clothes. The transport to Lodz was overwhelmed, they paid off for the driver, asking only to provide him with lunch and the opportunity to sleep - we guarantee, dear ladies, that we will welcome your driver like a king :). Therefore, there is additional support for Winnica patients - thanks to two great Polish women from Wildeshausen.

Let us only make it. Everything promises that we will have a busy weekend ahead. If only we could arrange transport to Przemyśl, and then to Winnica for the rest of the items. Mrs. Ola (she is an amazing woman from Pomerania - she organizes the transport for us, not only for us), we keep our fingers crossed, in your only hope !!! And one more thing, the cars we loaded yesterday are already in Przemyśl: at 3 am we get the message that the first arrived at the destination, and the second arrived at 5:30. 

We get information that they have not seen such well-packed gifts in the warehouses in Przemyśl, we are very pleased with ourselves, unless it is a debutant"s luck ... :)


NADCHODZI POMOC Z WILDESHAUSEN 12.03.2022 /HELP IS COMING FROM WILDESHAUSEN 12/03/2022


Pamiętacie tę historię? Dwie Polki: Kasia i Lucyna, w oddalonym od nas o prawie 900 km mieście Wildeshausen dokonały cudu, skrzyknęły całą społeczność, która pod ich przywództwem zebrała cały samochód i przyczepę: medykamentów, ubrań, śpiworów, żywności, baterii, powerbanków, środków higienicznych i jeszcze wiele innych rzeczy, na które tak rozpaczliwie czekają chorujący psychicznie pacjenci szpitala w Winnicy. Później gdy się okazało, że mamy problem z organizacją transportu z Niemiec do Polski, znalazły kierowcę i opłaciły koszty transportu prosząc jedynie o obiad i organizację dla niego noclegu.

I dzisiaj to się dzieje.O 6 rano ruszył transport do Łodzi. Auto pędzi do nas autostradą A2. My w pełnej gotowości, aby odebrać dary. W poniedziałek sprawdzanie poprawności oznaczenia paczek, ewentualne korekty, a we wtorek transport do Przemyśla, a następnie ostatni etap do Winnicy. Będziemy Was o wszystkim informować. Spodziewamy się, że Adam, kierowca wiozący dary z Wildeshausen dojedzie do nas za około godzinę.

Do you remember this story? Two Polish women: Kasia and Lucyna, in the city of Wildeshausen, almost 900 km away from us, performed a miracle. They gathered the whole community, which, under their leadership, managed to collect the entire car and trailer: medicines, clothes, sleeping bags, food, batteries, power banks, hygiene products and many other things that the mentally ill patients of the hospital in Vinnitsa are waiting so desperately. Later, when it turned out that we had a problem with organizing transport from Germany to Poland, they found a driver and paid for the transport costs, asking only for lunch and arranging accommodation for him.

And today it is happening. At 6 am, the transport to Łódź started moving. The car rushes to us on the A2 motorway. We are ready to receive your gifts. On Monday, checking the correctness of the marking of parcels, possible corrections, and on Tuesday, transport to Przemyśl, and then the last stage to Winnica. We will keep you informed about everything. We expect driver Adam to arrive in about an hour.CZEKAMY NA TRANSPORT/WE ARE WAITING FOR TRANSPORTTRANSPORT DOJECHAŁ DO MIEJSCA ROZŁADUNKU/THE TRANSPORT HAS REACHED THE PLACE OF UNLOADINGROZŁADUNEK/UNLOADINGPRZYGOTOWUJEMY DARY Z WILDESHAUSEN DO DALSZEJ WYSYŁKI DO WINNICY/WE PREPARE GIFTS FROM WILDESHAUSEN FOR FURTHER SHIPMENT TO WINNICAPODZIEKOWANIE DLA SPOŁECZNOŚCI WILDESHAUSEN I DZIEWCZYN:KASI I LUCYNY/ THANKS FOR THE COMMUNITY OF WILDESHAUSEN AND THE GIRLS: KASIA AND LUCYNATreść apelu o pomoc/ appeal for help- expand for more information
ROZWIŃ

Szanowni Państwo,
Zajmujemy się wspieraniem osób chorujących psychicznie od 30 lat, działamy na terenie województwa łódzkiego. Trafiliśmy na APEL O POMOC ze szpitala psychiatrycznego w Winnicy, w środkowej części Ukrainy, na wschodnim Podolu.
вул. Пирогова, 109, м. Вінниця, 21037 vpbust@i.ua
Rozmawialiśmy z przedstawicielką szpitala. Są w dramatycznej sytuacji, mają 500 pacjentów chorujących psychicznie całkowicie zależnych od wsparcia szpitala. Potrzebują:
• LEKI
• ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy
• ŚRODKI MEDYCZNE: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, plastry, bandaże elastyczne, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe
• KOSMETYKI I CHEMIA: pieluchy dla dorosłych osób, podkłady higieniczne na łóżka, podpaski, ręczniki, żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów
• CIEPŁE UBRANIA (polary, dresy, skarpety)
• KOCE I ŚPIWORY
Osoby, które chcą pomóc, mogą wziąć udział w zbiórce rzeczowej organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
od poniedziałku 7.03.2022 do środy 9.03.2022
rzeczy można dostarczać w godz. 8.00 – 22.00 w Łodzi przy ul. Stanisława Staszica 1/3
(po godz. 16.00 wjazd na podwórko od ul. Sucharskiego) !!!
10.03.2022 (czwartek) zebrane od Państwa dary zostaną przetransportowane na Ukrainę
Osoby do kontaktu:
Katarzyna Jezierska +48 698 681 908
Jarosław Wasiak + 48 695 141 408

Ladies and Gentlemen

We have been supporting the mentally ill people for 30 years, we operate in the Lodzkie Region in Poland.

We came across

CALL FOR HELP

from a psychiatric hospital in Vinnitsa, in the central part of Ukraine, in eastern Podolia.

address

вул. Пирогова, 109, м. Вінниця, 21037

vpbust@i.ua

We spoke to a representative of the hospital. They are in a dramatic situation, they have 500 mentally ill patients completely dependent on the support of the hospital.

They need:

  • MEDICINES
  • LONG-TERM FOOD: canned food, oil, sugar, pasta, flour, groats, rice, tea, coffee, sweets, UHT milk, canned vegetables / fruit (e.g. beans, peas, corn, pineapple, peach), tomato puree in cartons, dried fruit, nuts
  • MEDICAL PRODUCTS: thermal blankets, sterile gases, sterile compresses, plasters, elastic bandages, disinfectants, disposable gloves
  • COSMETICS AND CHEMISTRY: diapers for adults, hygienic liners for beds, sanitary napkins, towels, shower gels, shampoos, soaps, toothbrushes and toothpaste
  • WARM CLOTHES (fleece, tracksuits, socks)
  • BLANKETS AND SLEEPING BAGS

People who want to help can take part in a material collection organized by the Friends of Disabled Society Association (Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych) from Monday 7/03/2022 to Wednesday 9/03/2022, items can be delivered from 8.00 a.m. to 10.00 p.m. in Łódź at 1/3 Stanisława Staszica Street (after 4 p.m. entry to the yard from Sucharskiego 2 Street).
On March 10, 2022 (Thursday) the collected gifts will be transported to Ukraine

Contact persons:

Katarzyna Jezierska +48 698 681 908

Jarosław Wasiak + 48 695 141 408Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską