Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Nowa szansa IV


Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Nazwa zadania

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek


Tytuł Projektu

Nowa Szansa IV


I rok realizacji projektu

Dofinasowanie - 623 099,00 zł

Całkowita Wartość- 663 419,00 zł

II rok realizacji projektu

Dofinansowanie- 772 018,00 zł

Całkowita wartość - 816 346,00 zł

III rok realizacji projektu

Dofinansowanie - 809 265,36 zł

Całkowita warość - 855 732,36 złTo już czwarta edycja projektu, którego celem jest zwiększenie samodzielności i aktywności osób niepełnosprawnych- chorujących psychicznie, poprzez wzrost ich kompetencji społecznych, w zakresie wchodzenia w interakcje z otaczającym środowiskiem. Jest to nowy sposób rozumienia pojęcia rehabilitacja psychiatryczna, wychodzący poza wykłady psychoedukacyjne, terapię zajęciową i terapię grupową.

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze”, dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresie od 01-04-2019 roku do 31-03-2022 roku realizowany jest projekt pt: „Nowa Szansa IV”. Łącząc przyjemne  z pożytecznym stworzyliśmy ofertę zajęć w placówce, która skupia się na  wydobywaniu sił i pozytywnych cech beneficjentów, które są niezbędne do rozwiązania jego problemu. Jednocześnie działania polegają na koncentrowaniu się najpierw na rzeczach najprostszych aż do najtrudniejszych. Dzięki temu beneficjenci zdobywają m.in. motywację do dalszego leczenia czy wzmocnienie kontroli nad własnym życiem i procesem leczenia. Proponowana przez nas w ramach projektu forma wsparcia stają się swoistym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego. 


TUTAJ REALIZUJEMY PROJEKTW projekcie organizujemy m.in. zajęcia z hipoterapii, na których beneficjenci mogą pracować  nad redukcją leku czy wzmacniać zachowania asertywne. Na zajęciach arterapeutycznych beneficjenci uczą się m.in. samodzielnego wykonywania na własne potrzeby różnych prac, które po opuszczeniu ośrodka mogą wzbogacić estetycznie ich otoczenie bez rezygnowania ze swej użytecznej funkcji. Osoby chcące powrócić na rynek pracy, w bezpiecznych warunkach, mogą przypomnieć sobie lub nabyć umiejętności  niezbędnych do zatrudnienia podczas zajęć z ergoterapii czy spotkań z doradcą zawodowym. Zorganizowany jest również trening proaktywnosci oraz coaching proaktywności na których m.in. beneficjenci pracują nad radzeniem sobie z uporczywie utrzymującymi się objawami, mimo przyjmowania odpowiednich leków. Zadaniem treningu jest zwiększanie świadomości zniekształceń pojawiających się w umyśle chorego, a także zwracanie uwagi na ich związek z nawrotem choroby. Dla chętnych osób, w ramach treningu, realizowane są tematy wzmacniające zaradność życiową z wykorzystaniem nowych technologii.

Beneficjanci zgłaszający trudności z samodzielnym załatwianiem spraw urzędowych, gospodarowaniem pieniędzmi, planowaniem i robieniem zakupów, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych, pisaniem różnego rodzaju pism mogą uczestniczyć w indywidualnym treningu umiejętności społecznych.

Beneficjenci projektu objęci są również opieka fizjoterapeuty, którego jednym z zadań jest pomoc w usprawnianiu i redukcji masy ciała.

Dla osób chcących się usamodzielnić lub nauczyć gotować organizujemy dwie grupy treningu kulinarnego. Dzięki niemu beneficjenci nabywają umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, zasad zdrowego stylu życia oraz maja okazję stworzyć małe dzieła kulinarnej sztuki.

Niektóre osoby niepełnosprawne, chorujące psychicznie, zwłaszcza często hospitalizowane mogą wykazywać trudności poradzenia sobie z wymaganiami dnia codziennego, dla nich stworzyliśmy trening higieniczno-porządkowy. Beneficjenci podczas trwania tych zajęć rozwijają m.in. świadomości na temat estetycznego i schludnego wyglądu, który wpływa na kontakty interpersonalne i poprawia samopoczucie.

W ramach projektu przewidziane są również wyjścia do różnych miejsc kultury i rekreacji m.in. do kina, teatru, na basen. 

Nowa Szansa IV to projekt skierowany do podopiecznych ORW „Zacisze”, łącznie dla 72 osób w ciągu roku. Zatem jeśli chcesz wziąć udział ww. działaniach lub uzyskać więcej informacji  należy skontaktować się z Ośrodkiem lub przesłać dokumenty niezbędne do przyjęcia do ośrodka.


DOKUMENTY UMOŻLIWIAJĄCE PRZYJĘCIE DO OŚRODKA

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z projektem zapraszamy do kontaktu

z koordynatorem projektu- Jarosławem Wasiakiem

tel. 42 616 06 20 wew. 2012

mail: j.wasiak@tpn.org.pl Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską