Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

,,WSPARCIE NA START: kompleksowy program wspierania uchodźców z Ukrainy – osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich."


Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Nazwa zadania

,,WSPARCIE NA START: kompleksowy program wspierania uchodźców z Ukrainy – osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich."
 
Realizacja projektu
 
Dofinansowanie – 265 764,00 zł
 
Całkowita wartość – 265 764,00 zł

Jest to projekt, którego celem jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością oraz osobom im towarzyszącym, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi na ul. ks. Stanisława Staszica 1/3 na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do grupy uchodźców z Ukrainy, którzy zdecydują o czasowym przebywaniu w Łodzi w okresie realizacji zadania publicznego. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych dysponuje 10 miejscami w ośrodku znajdującym się przy ul. ks. St. Staszica 1/3 w Łodzi. Miejsca zlokalizowane są w 4 pokojach ze wspólną kuchnią i wspólnymi pomieszczeniami sanitarnymi, w budynku IV-kondygnacyjnym, na III piętrze. W budynku zniesione są bariery architektoniczne (podjazd dla wózków, winda), a pomieszczenia mieszkalne (pokoje, łazienka, kuchnia, pomieszczenie do prania i suszenia odzieży) dostosowane są również do ograniczeń osób z niepełnosprawnością ruchową. Pokoje wyposażone są w łóżka rehabilitacyjne, szafy, stoliki z krzesłami, odbiorniki tv. W kuchni jest płyta gazowa, lodówka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa. Dla mieszkańców dostępna jest też pralka. Ośrodek jest w pełni wyposażony w drobny sprzęt codziennego użytku.

W ramach ww. lokalizacji na rzecz odbiorców projektu oddajemy również do użytku salę warsztatową/konferencyjną, pokój do spotkań/wsparcia indywidualnego, pomieszczenie do realizacji wsparcia w formie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji ruchowej/prozdrowotnej. Wszystkie wskazane pomieszczenia są w pełni wyposażone w potrzebne sprzęty i umeblowane.

Dla uczestników projektu „Wsparcie na start”, oprócz pomocy w postaci wyżywienia czy zapewnienia noclegu, realizowane są następujące działania:

- objęcie opieką psychologa,

- wsparcie psychoterapeuty,

- zapewnienie transportu dla osób niepełnosprawnych,

- pomoc asystentów ds. zabezpieczenia bytowego, animatora ds. rehabilitacji społecznej,

- pomoc pracownika socjalnego,

- zapewnienia nauki języka polskiego

- wsparcie tłumacza języka ukraińskiego/rosyjskiego oraz języka migowego
 
 
Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie lub uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (ul. ks. Stanisława Staszica 1/3), nr tel. 42 616 06 20, adres e-mail: siedziba@tpn.org.pl bądź bezpośrednio z panem Jarosławem Soszyńskim -  jsoszynski@tpn.org.pl.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską