Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Aktywizacja zawodowa

Praca nie jest najważniejsza w życiu. To porzekadło niejednokrotnie słyszymy w wypowiedziach osób, które pracę mają. W dużej mierze, nie można tej tezie odmówić racji, jednakże co się dzieje gdy tej pracy nie ma lub nie można jej znaleźć…? Okazuje się, że w wielu przypadkach ten brak powoduje wiele negatywnych skutków.

Chcąc przeciwdziałać negatywnym następstwom braku aktywności zawodowej staramy się od lat 90-tych ubiegłego wieku organizować miejsca pracy dla osób chorujących psychicznie.

Jeśli Ty lub bliska Ci osoba jest nieaktywna zawodowo, możliwe że w tym miejscu znajdziesz przydatne Ci informacje.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską