Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Firma społeczna

Firma społeczna to koncepcja tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie, gdzie zderza się ze sobą i kooperuje klasyczna ekonomia z ekonomią społeczną tą sfokusowaną na osoby wykluczone z rynku pracy. W naszej organizacji często mówimy, że firma społeczna to takie miejsce gdzie pospołu biją dwa serca: biznesowe i społeczne. Jakie są konsekwencje takiego podejścia? Przede wszystkim powstanie firmy społecznej powinno się opierać na solidnej analizie rynku i znalezieniu dla powstającej firmy przestrzeni do działania, w której będzie miała szansę osiągnąć sukces. Dopiero gdy ten warunek zostanie spełniony możemy mieć nadzieję na stworzenie warunków dla wypełnienia misji społecznej, jaką jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych z rynku pracy. Firma społeczna to miejsce przyjazne pracownikowi, miejsce w którym wypracowywane zyski inwestowane są tylko i wyłącznie w dalszy rozwój firmy oraz zespołu pracowniczego. Firma społeczna to wreszcie miejsce, które konkuruje w pierwszej kolejności nie aspektem pro bono, a jakością oferowanych usług.

Z tego powodu firma społeczna to obok spółdzielni socjalnej, jedna z najbardziej wymagających formuł aktywizujących zawodowo. Wymaga bowiem od pracowników posiadania relatywnie wysokich kompetencji pracowniczych, które pozwolą na stworzenie sprawnego zespołu pracowniczego, oczywiście przy uwzględnieniu obiektywnych ograniczeń wynikających np. z niepełnosprawności. Początki rozwoju pomysłu na firmę społeczną w naszej organizacji to koniec lat 90, czas w którym rozpoczęliśmy realizację polsko- szkockiego projektu traktującego właśnie o firmach społecznych. Od tego czasu udało nam się uruchomić dwie firmy społeczne stanowiące obecnie dwa niezalęzne byty.Kilka słów na ich temat poniżej.Kłos sp. z o.o. jest pierwszą firmą społeczną założoną przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Początki jej działlności należy datować na 2006 rok. Jej uruchomienie stało się możliwe dzięki środkom pozyskanym przez TPN w ramach PIW EQUAL.

W chwili obecnej '"Kłos" świadczy usługi noclegowe oraz gastronomiczne, obsługuje różnego rodzaju imprezy zewnętrzne takie jak szkolenia konferencje i seminaria.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie Kłosa: www.klos.org.pl


„Filharmonia Samku” restauracja, która rozpoczęła swoją działalność w maju 2016 roku. Jej uruchomienie było możliwe dzięki podjęciu współpracy dwóch organizacji pozarządowych: Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz Fundacji „Del Cielo”. Stworzono tutaj do dnia dzisiejszego 12 miejsc pracy dla osób z  niepełnosprawnością. Można znaleźć tutaj pracę na stanowisku: pomocy kuchennej, kelnera, barmana.

Ambicją pracującego tutaj zespołu jest zapewnienie w przystępnej cenie jakości typowej dla restauracji klasy premium. Takie podejście idealnie wpisuje się w założenia firm społecznych, w których to jakość, a nie działalność społeczna ma decydować o racjonalności istnienia takiego podmiotu.

Więcej informacji  o restauracji pod adresem www.filharmoniasmaku.info
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską