Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Zakład Aktywności Zawodowej "Zdrowa Kuchnia" Towarzystwa Przyjaciół Niepełnoprawnych

To jeden z dwóch prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). ZAZ prowadzony jest po to, aby  aktywizować zawodowo osoby z niepełnosprawnością.  W przypadku zaburzeń psychicznych mogą to być osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Należy jednak pamiętać, że ZAZ to miejsce wsparcia przede wszystkim dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W działaniach podejmowanych przez ZAZ chodzi o to, aby przygotować swoich niepełnosprawnych pracowników do pracy w bardziej wymagających warunkach np. na wolnym rynku pracy.

Zdrowa Kuchnia to ZAZ zajmujący się gastronomią-zbiorowym żywieniem. Obsługujemy placówki służby zdrowia oraz pomocy społecznej, organizujemy również przyjęcia okolicznościowe, spotkania, konferencje, sympozja itp. Osoby chorujące psychicznie ze znaczną i umiarkowana niepełnosprawnością mogą się szkolić na następujących stanowiskach:

  • pomoc kuchni-kelner
  • pomoc magazyniera
  • sprzątaczka- praczka- prasowaczka

Wszelkich informacji na temat możliwości podjęcia zatrudnienia udziela: 

kierownik zakładu aktywności zawodowej

p. Dorota Korona

tel. 42 717 91 67 wew. 150

mail: zdrowakuchnia@tpn.org.pl 


CERTYFIKAT "ZAKUP PRO SPOŁECZNY"


Z uwagi na prowadzone przez ZAZ "Zdrowa Kuchnia"  działania, w 2016 roku otrzymaliśmy prawo do posługiwania się znakiem "zakup pro społeczny".

Oznacza to dokładnie to, że kupując u nas działasz dla dobra osób z niepełnosprawnością.


SPRAWDŹ GDZIE JESTEŚMYOrganizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji

Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb

Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską