Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Hipoterapia

Hipoterapia to ogół zabiegów terapeutycznych, w trakcie których wykorzystuje się szczególne właściwości konia-terapeuty. Stanowi ona jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej. Obecność konia „współterapeuty” sprawia, że ta metoda terapeutyczna daje nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Realizujemy zajęcia hipoterapeutyczne w ramach prowadzonej w Jedliczu A stajni „Pod Jodłami”.

Stajnia „Pod Jodłami” powstała w 1999 roku, stanowiąc integralną część Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Zacisze”. Od początku jej istnienia, podstawowym zadaniem prowadzonych zajęć było wspieranie realizowanego wielotorowo procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych psychicznie, w szczególności chorujących na schizofrenię.

Stajnia „Pod Jodłami” jest w Polsce prekursorem hipoterapii dla osób chorujących na schizofrenię. Głównymi odbiorcami prowadzonych przez nas zajęć są podopieczni placówek Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, dla których hipoterapia stanowi uzupełnienie ich indywidualnych programów rehabilitacyjnych.

Miejsce to łączy ze sobą ludzi o wspólnej pasji i pozwala im przekraczać indywidualne ograniczenia. Panuje tu przede wszystkim ciepła i przyjazna atmosfera, dzięki której możliwe jest stworzenie optymalnych warunków zarówno dla efektywnej pracy, jak i skutecznej rehabilitacji. Dlatego wielu naszych podopiecznych korzysta z tej formy terapii już od kilku lat.

Stajnia „Pod Jodłami” uczestniczy również w procesie aktywizacji zawodowej. Wśród pracowników zatrudniamy osoby niepełnosprawne. W ten sposób włączamy się w jedno ze strategicznych działań stowarzyszenia, tj. wsparcie osób chorujących psychicznie w powrocie na rynek pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach hipoterapeutycznych, będące pod opieką placówek TPN, powinny zgłosić się w sprawie kwalifikacji do swoich opiekunów terapeutycznych lub kierownika placówki (o ile ta forma terapii nie została zaproponowana przy ustalaniu indywidualnego programu rehabilitacji).

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z płatnych zajęć hipoterapeutycznych, prowadzonych w ramach działalności odpłatnej TPN. Jest to oferta skierowana do wszystkich osób cierpiących na różnego typu schorzenia, dla których hipoterapia jest wskazaną metodą rehabilitacji, a które nie kwalifikują się do korzystania z jazd nieodpłatnych.

W celu ustalenia szczegółów związanych z kwalifikacją na zajęcia odpłatne należy kontaktować się z instruktorami hipoterapii: Michaliną Królasik lub Karoliną Szewc pod numerem telefonu 42 717 91 67 wew. 160,  bądź  573 934 124.

Nasza stajnia „Pod Jodłami” od wielu lat działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Jesteśmy także Punktem Informacji i Monitorowania Turysty Łódzkiego Szlaku Konnego.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z tej niezwykłej formy rehabilitacji, jak również ludzi dobrej woli, którzy zechcieliby wspomóc naszą działalność.NASZA GALERIA

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską