Mieszkania Chronione

Zadanie polegające na: prowadzeniu mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi


Mieszkania Chronione są  wspierane przez projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako zadanie zlecone  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu "Szansa -Rozwój-Niezależność". 


MIESZKANIA CHRONIONE W ŁODZI


Mieszkania Chronione Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi przeznaczone są dla osób chorujących psychicznie, posiadających meldunek w Łodzi, w stosunku do których MOPS wydał stosowną decyzję. Pobyt w Mieszkaniach Chronionych jest odpłatny. W placówkach możemy zapewnić opiekę 40 osobom niepełnosprawnym.

Mieszkania Chronione działają w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22, ul. Krawieckiej 10 abc, ul. Traktorowej 90, ul. Łagiewnickiej 102/116 oraz przy ul. Wojska Polskiego 136/138.

Celem działalności MCh w Łodzi jest zapewnienie całodobowego wsparcia w readaptacji osób chorujących na schizofrenię, które nie wymagają leczenia szpitalnego, a jednocześnie nie radzą sobie w codziennym życiu. Celem terapeutycznym jest takie usamodzielnienie tych osób, aby mogły dobrze funkcjonować w swoich domach.

Jesteśmy placówką otwartą, nastawioną na przejęcie inicjatywy i odpowiedzialności za funkcjonowanie domu przez samych mieszkańców. Zapraszamy osoby, które są gotowe dokonać ważnego kroku w procesie zdrowienia, jakim jest zwiększenie samodzielności we wszystkich aspektach swojego życia.

W naszych ośrodkach mieszkańcy w ciągu dnia sami dbają o porządek w pokojach oraz o czystość na terenie placówki. Częściowo pozostają w ośrodkach bez wsparcia terapeutycznego, pełniąc dyżury jako gospodarze domu. Nie zapewniamy opieki medycznej ani pielęgniarskiej, z której mieszkańcy korzystają w Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Łodzi.

Oferta terapeutyczna Mieszkań Chronionych:

Trening psychologiczny, trening umiejętności społecznych, trening twórczego rozwiązywania problemów, trening umysłu, trening umiejętności praktycznych, terapia zajęciowa, trening lekowy, trening higieniczny, trening kulinarny, psychoedukacja, dyskusyjny klub filmowy, indywidualne spotkania z psychologiem i pracownikiem socjalnym, zebrania społeczności Mch.


MIESZKANIA CHRONIONE W ŁODZI - PROCEDURA PRZYJĘCIA


Procedurę przyjęcia rozpoczyna złożenie dokumentów o przyjęcie do MCh (wniosek lekarski do Mieszkań Chronionych oraz wniosek kandydata do Mieszkań Chronionych).

Mieszkania Chronione

ul. Krawiecka 10 abc

tel. 42 657 02 25

Kierownik: Kamila NiedźwiedzkaJAK DO NAS TRAFIĆ W ŁODZI- TUTAJ ZAŁATWISZ WSZELKIE FORMALNOŚCI
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską