OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

realizowany w ramach projektu TRANSFER

„Sercem każdego kryzysu jest jakaś zmiana”. (R. Persaud)

           

            Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela bezpłatnego wsparcia dla osób ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu przemocy, utraty bliskiej osoby, kłopotów i konfliktów rodzinnych czy innych traumatycznych przeżyć. Zadaniem zespołu terapeutycznego jest pomoc w zwalczaniu bolesnych konsekwencji negatywnych wydarzeń.

 

Interwencja stacjonarna:

osobom ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną zapewniamy wsparcie stacjonarne na terenie Ośrodkawłącznie z możliwością pobytu do 72 godzin. W tym czasie interwent ustala z osobą plan mający na celu wyjście z kryzysu. W indywidualnych przypadkach istnieje ewentualność przedłużenia pobytu.  

 

Możesz być przyjęty do OIK jeżeli:

 

  • Przebywasz w sytuacji kryzysowej,
  • ukończyłeś  18 rok życia,
  • zdiagnozowano u Ciebie chorobę psychiczną,
  • nie stwierdzono w Twoim przypadku wskazań do ponowienia leczenia szpitalnego,
  • zamieszkujesz w powiatach: miejskim łódzkim,  zgierskim,  mieście Łodzi, Zgierzu.

 

Nie możemy przyjąć osób:

 

  •  pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
  •  wymagających natychmiastowej hospitalizacji,
  • w ostrych stanach psychotycznych i głębokiej depresji,
  • pozostających pod opieką osób przeżywających kryzys (np.dzieci)

 

Interwencja wyjazdowa:

prowadzimy również interwencje wyjazdowe,  skierowane do osób  ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, przeżywających kryzys, z trudnościami w osobistym dotarciu do Ośrodka. Oferujemy ponadto interwencję telefoniczną i za pomocą e-maila.

 

Osoby chętne do skorzystania z bezpłatnego wsparcia OIK, muszą spełnić powyższe kryteria i wyrazić pisemną zgodę na udział w projekcie TRANSFER podczas procesu kwalifikacji.

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

KONTAKT: Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

ul. ks. Stanisława Staszica 1/3  91-746 Łódź

Zadzwoń:

42 616 06 20 wew.108

lub 

534 555 255

Napisz do nas na adres e-mail:

oik@tpn.org.pl
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską