Klub "Więź"

Klub "Więź" ma charakter grupy wsparcia środowiskowego i pełni bardzo istotną rolę we wspieraniu osób przewlekle chorujących psychicznie w ich dobrym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Istnieje od 1989 r. i stworzył  swoim uczestnikom możliwość spotykania się z  osobami z podobnymi problemami. Zapoczątkował ruch samopomocowy wśród osób dotkniętych chorobą psychiczną, których główną potrzebą jest zarówno podtrzymywanie relacji społecznych, poczucie wspólnoty, jak i integracja ze społeczeństwem.

Uczestnicy klubu  korzystają z bogatej oferty zajęć klubowych, które mają na celu integrację środowiska osób po kryzysach psychicznych.

Zajęcia klubu „Więź” odbywają się pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (16.00 - 20.00), zgodnie z planem zajęć w ośrodku przy ul. Pabianickiej 132. Do dyspozycji klubu jest m.in. duża przestronna świetlica terapeutyczna, sala relaksacyjna, pracownia kulinarna, pracownia komputerowa, sala terapii zajęciowej. Organizowane są również zajęcia w innych godzinach poza placówką w ramach organizacji czasu wolnego min. zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalne.

 

Zasady przyjęcia do klubu "Więź"

Osoby chorujące psychicznie zainteresowane uczestnictwem w zajęciach zapraszamy do ośrodka przy ul. Pabianickiej 132 w Łodzi. Dowiecie się Państwo, na czym polega uczestnictwo w naszym Klubie, jakie obowiązują zasady i regulamin.

Aby zostać uczestnikiem klubu „Więź” potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza psychiatrę ( zaświadczenie nr 1 do pobrania poniżej)

Formy wsparcia

Formy wsparcia w ramach Klubu "Więź" to przede wszystkim spotkania i dyskusje klubowe. Uczestnikom proponujemy również uczestnictwo w życiu kulturalnym - wyjścia do kina, teatru, na wystawy.

W ramach działalności „Więzi” proponujemy:

 • zajęcia klubowe (przegląd prasy, gry świetlicowe, prowadzenie kroniki klubowej)
 • warsztaty kulinarne,
 • grupę dyskusyjną,
 • trening kreatywności,
 • collage,
 • zajęcia grupy  teatralnej,
 • warsztaty wokalno-muzyczne,
 • zajęcia w pracowni terapii zajęciowej (decoupage, nauka szydełkowania, robótki na drutach),
 • pracownię komputerową,
 • aktywność fizyczną ( m.in. mamy do dyspozycji stół do ping-ponga, badmintona, rzutki )
 • imprezy okolicznościowe.
 
Klub „Więź”
ul. Pabianicka 132
93-410 Łódź
 
tel. 42 656 37 47
kierownik: Katarzyna Jezierska


JAK DO NAS TRAFIĆGALERIA ZDJĘĆ KLUBU "WIĘŹ"


Klub Samopomocy "Więź" foto. arch. klubowiczów
Klub Samopomocy "Więź" foto. arch. klubowiczów
Klub Samopomocy "Więź" foto. arch. klubowiczów
Klub Samopomocy "Więź" foto. arch. klubowiczów
Klub Samopomocy "Więź" foto. arch. klubowiczów
Klub Samopomocy "Więź" foto. arch. klubowiczów
Klub Samopomocy "Więź" foto. arch. klubowiczów
Klub Samopomocy "Więź" foto. arch. klubowiczów


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską