Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A


Dofinansowano ze środków:

Budżetu Państwa

Rodzaj zadania publicznego:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Nazwa zadania publicznego:

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A wraz z filią typu ABC

Wartość dofinansowania:  2 103 000 zł

Wartość całkowita: 2 103 000 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A „SAMI SWOI”


Środowiskowy Dom Samopomocy typu A jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 60 osób przewlekle chorujących psychicznie, który działa w Łodzi przy ul. Pabianickiej 132 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
Uczestnicy ŚDS dzięki różnorodnym, indywidualnym i grupowym zajęciom rehabilitacyjnym nabywają większej samodzielności, autonomii i poczucia kontroli nad swoim życiem.

Staramy się, aby uczestnicy czuli się bezpiecznie, komfortowo, aby potrzeby różnych osób były realizowane, by wszyscy byli równie ważni, by głos każdego był wysłuchany.
ŚDS „SAMI SWOI” to miejsce, gdzie rozmawiamy i wspólnie działamy.

Uczestnikom proponujemy między innymi:
treningi funkcjonowania w codziennym życiu,
treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, warsztaty i zajęcia terapeutyczne,
treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań,
poradnictwo psychologiczne,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
terapię ruchową.

Zajęcia, warsztaty i treningi prowadzą psycholodzy, pedagodzy, instruktorzy terapii, którzy mają wieloletnie doświadczenie w psychiatrii środowiskowej. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób potrzebujących.

Zasady przyjęcia
Osoby chorujące psychicznie zainteresowane uczestnictwem w naszych zajęciach zapraszamy do kontaktu telefonicznego aby umówić się na spotkanie w ŚDS.
Dowiecie się Państwo, na czym polega rehabilitacja w naszym Domu jakie obowiązują zasady i jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania decyzji kierującej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do kwalifikacji potrzebne będą dwa zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza psychiatrę oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego – do pobrania poniżej

Nasz adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A
93-410 Łódź, ul. Pabianicka 132,
tel. 42 656 37 47 mail:   sds@tpn.org.pl
kierownik: Katarzyna Jezierska


PLIKI DO POBRANIA:FOTOGALERIA


TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską