Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Środowiskowy Dom Samopomocy typu ABCD


Dofinansowano ze środków:

Budżetu Państwa

Rodzaj zadania publicznego:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Nazwa zadania publicznego:

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A wraz z filią typu ABC

Wartość dofinansowania:  2 103 000 zł

Wartość całkowita: 2 103 000 złŚrodowiskowy Dom Samopomocy typu ABCD (filia placówki przy ul. Pabianickiej 132) działa przy ul. Staszica 1/3, w godzinach 8.00-16.00. Ośrodek zlokalizowany jest na parterze i pozbawiony barier architektonicznych.

 

Filia Środowiskowego Domu Samopomocy jest placówką przeznaczoną wyłącznie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Posiadamy łącznie 40 miejsc dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Naszym celem jest zapewnienie opieki oraz kompleksowych oddziaływań rehabilitacyjnych.

W ramach działalności rehabilitacyjno-opiekuńczej prowadzimy między innymi:

 • Treningi funkcjonowania w codziennym życiu
 • Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, warsztaty i zajęcia terapeutyczne
 • Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
 • Terapię ruchową

 

Staramy się, aby czas spędzany w naszym ośrodku był dla uczestników miłym doświadczeniem. Cały czas rozbudowujemy naszą ofertę terapeutyczną, zatrudniamy specjalistów oraz szkolimy się.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Aby zostać uczestnikiem SDS typu ABC należy uzyskać decyzję kierującą z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapraszamy do przyjazdu do naszego ośrodka w celu uzyskania pełnej informacji o zasadach przyjęcia i wypełnienia wniosku o wystawienie decyzji kierującej.

Dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji kierującej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • Wniosek do MOPS (wypełniany w ŚDS po wstępnej kwalifikacji kandydata przez kierownika placówki).
 • Zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa o występowaniu zaburzeń psychicznych.
 • Zaświadczenie od internisty o braku przeciwwskazań do uczestnictwa.
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (konieczny jest znaczny stopień niepełnosprawności + 2 symbole niepełnosprawności lub symbol potwierdzający występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu).
 • W przypadku osób ubezwłasnowolnionych decyzja sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

GDZIE SIĘ ZNAJDUJE NASZ ŚDSJAK DO NAS TRAFIĆ


Skorzystaj z wyszukiwarki połączeń udostepnionej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi

Szukaj przystanku Wojska Polskiego-Głowackiego

kliknij w poniższy obrazek


NASZA GALERIA


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską