Gala Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie 23-11-2019 godz. 19:00

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Partnerstwa realizującego projekt TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu mamy zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa na Galę Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie, która odbędzie się 23 listopada 2019 r. o godzinie 19:00 w  sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej, przy ul. Narutowicza 20/22 w Łodzi.

 

Gala Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie co roku gromadzi entuzjastów ekonomii społecznej i doskonale wpisuje się w nurt upowszechniania  idei ekonomii społecznej w skali lokalnej. Wydarzenie stwarza również doskonałą okazję do promowania dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej, co przyczynia się do dalszego rozwoju już istniejących oraz powstawania nowych przedsiębiorstw społecznych.

Celem Gali jest stworzenie również platformy spotkania, dialogu i wzajemnej inspiracji ponad podziałami, aktywizacji społeczno-kulturalnej osób chorujących psychicznie oraz działań na rzecz wyrównywania dostępu tej grupy osób do kultury, zarówno w roli twórcy, jak i odbiorcy.

Tegoroczną Galę uświetni występ grupy teatralnej Kameleon, działającej przy Środowiskowym Domu Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, a także koncert zespołu Zakopower. Podczas wydarzenia wręczymy nagrody w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Uhonorujemy Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne z regionu, Firmę Przyjazną zatrudnianiu osób chorujących psychicznie i niepełnosprawnych oraz Urzędnika Wrażliwego Społecznie. W trakcie Gali zostanie również  rozstrzygnięta II edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego pn.: Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie. Celem konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób z województwa łódzkiego oraz promocja kultury i sztuki. Zgłoszone obrazy będą wyeksponowane podczas Gali w formie wystawy, dzięki czemu zaprezentujemy wszystkim zgromadzonym gościom twórczość plastyczną mieszkańców województwa łódzkiego.

 

Mamy ogromną nadzieję, że uświetnią Państwo swoją obecnością to – jakże ważne dla nas wszystkich – wydarzenie
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy