Kolejna nagroda dla Pana Adama


12 września 2019 roku odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace zgłoszone do XIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: Cztery strony światazorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku. Konkurs skierowany był do osób niepełnosprawnych
z terenu województwa łódzkiego. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Łasku - Gabriel Szkudlarek. Do konkursu nadesłano 130 prac z 26 placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

W konkursie została nagrodzona jedna praca Uczestnika pracowni terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” w Łodzi.

Pan Adam Spruch – zajął I miejsce w kategorii: tkanina i aplikacja

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 03 października 2019 roku
o godzinie 10:30 w Łaskim Domu Kultury przy ul. Narutowicza 11. Uroczystość połączona była z przepięknym i doskonale przygotowanym wernisażem pokonkursowym.


Pan Adam Spruch z nagrodzoną pracą
Pan Adam Spruch z nagrodzoną pracą


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy