Łódzkie pomaga- grant


Grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020.

Wnioskodawcą  jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Chełmska 16/18 na zlecenie Starostwa Zgierskiego.

Obszar realizacji : Dom Pomocy Społecznej  dla osób przewlekle somatycznie chorych ,

95-100 Zgierz, ul. Chełmska 16/18

Termin  realizacji grantu: od 15 lipca do 14 października 2020r

Celem wykorzystania grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Działania realizowane:

1.Dopłata do wynagrodzeń personelu DPS, pracującego bezpośrednio z pensjonariuszami. 2.Utworzenie miejsc kwarantanny dla Mieszkańców DPS, osób nowo kierowanych do DPS, jak i osób pracujących bezpośrednio z Mieszkańcami

Dofinansowanie Grantu:

ze środków UE 198.014,17zł

ze środków budżetu państwa 36.933,83złNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy