Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej w Sieradzu

7 września w Sieradzu odbyły się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Jest to wyjątkowe wydarzenie, dzięki któremu przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, fundacje czy podmioty reintegracyjne przedstawiają szerokiemu gronu odbiorców swoje usługi i wyroby. Wszyscy wystawcy działają na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu choroby, niepełnosprawności lub ciężkiej sytuacji życiowej. Podmioty ekonomii społecznej  są niezwykle ważnym elementem w życiu społecznym.  W naszym kraju działa ich ponad sto tysięcy. Tworzą miejsca pracy, integrują społeczeństwo oraz walczą z dyskryminacją przełamując bariery i stereotypy.

 

Podczas tegorocznych Targów zaprezentowało się ponad 50 Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego m.in.: Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start”, Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”, Ośrodek Szkoleniowy "KŁOS", Spółdzielnia Socjalna Trifoglio czy Fundacja Celeste. Na Rynku w Sieradzu, a także przy ulicy Kościuszki, prezentowało się wielu wystawców przedstawiających swe produkty oraz usługi. Odwiedzając tegoroczne Targi mogliśmy obejrzeć stoiska z gastronomią, rękodziełem, wyrobami chałupniczymi, różnego rodzaju usługami czy punktami konsultacyjnymi. Oprócz tego nasze wydarzenie było wzbogacone pokazami, animacjami czy  występami artystycznymi.

 

Targom towarzyszyła również debata pod hasłem „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Regionie Łódzkim”.  Eksperci reprezentujący Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz  instytucje wspierające działania osób wykluczonych społecznie z terenu województwa łódzkiego poruszyli wiele ważnych i interesujących zagadnień, związanych ze wspieraniem działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Na zakończenie Targów odbyła się uroczysta Gala Ekonomii Społecznej z wręczeniem podziękowań dla wystawców oraz wręczenie nagrody w plebiscycie na najlepszego wystawcę na Targach Ekonomii Społecznej.

 

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz Seminarium, finansowane były ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej
w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy