Nowy ŚDS- REKRUTACJA


UWAGA REKRUTACJA!!!

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z AUTYZMEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych uruchamia nowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla uczestników z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dom będzie działał w budynku zlokalizowanym przy ul. Staszica 1/3 w Łodzi.

Dom będzie działał w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Planowany termin otwarcia to grudzień 2018 r.

 

Nasz nowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla osób, które:

- mają skończone 18 lat

-posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz symbolem przyczyny niepełnosprawności - 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe)

lub

- doświadczają przynajmniej dwóch niepełnosprawności, potwierdzonych co najmniej dwoma symbolami w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności, a przynajmniej jedna z tych niepełnosprawności to zaburzenie psychiczne( choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, choroba Alzheimera)

 

Zapewniamy

- bogaty program rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb uczestników, w tym muzykoterapia, warsztaty z psychologiem i fizjoterapia

- poradnictwo psychologiczne i socjalne

- możliwość rozwijania zainteresowań

- poznanie innych uczestników, integracja i wspólne spędzanie czasu wolnego

- możliwość spożycia ciepłego posiłku oraz skorzystania z nauki czynności samoobsługi

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą dla siebie lub swoich bliskich prosimy o kontakt z p. Beatą Sobieraj, tel. 42 656 37 47

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMYNaszym partnerem w działaniach mających na celu uruchomienie nowego środowiskowego domu samopomocy dla osób z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną jest

Funadcja JiM.

Super, że jesteście z nami!!!


TUTAJ JUŻ W GRUDNIU RUSZAMYJAK DO NAS DOJECHAĆ


Skorzystaj z wyszukiwarki połączeń udostepnionej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi

kliknij w poniższy obrazekNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy