Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu "Start"


Od 1 czerwca 2017 Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie, służącym aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Poszukujemy osób:

 • nieaktywnych zawodowo
 • nie pobierających świadczeń emerytalnych
 • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • w wieku 18-64 lat
 • zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 8 miesięcy, udział w projekcie rozpocznie się 1 sierpnia 2017 r.

Uczestnikom projektu przysługuje:

 • udział w 2 miesięcznej, obowiązkowej dla każdego uczestnika, readaptacji społecznej (warsztaty psychologiczne i zajęcia z hipoterapii)
 • posiłek regeneracyjny podczas udziału w readaptacji społecznej
 • stypendium stażowe podczas 6 miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (staż rozpoczyna się od 3 miesiąca udziału w projekcie)
 • refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu (projekt będzie realizowany w Zgierzu, Łodzi i Jedliczu A k/Grotnik – woj. łódzkie), podczas całego projektu (8 miesięcy udziału)
 • płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego
 • wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie
 • refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7, których rodzic będzie brał udział w stażu zawodowym

Staże zawodowe obejmują następujące branże:

 • opieka nad osobami starszymi/mieszkańcami DPS
 • prace biurowe i magazynowe
 • usługi porządkowe i gospodarcze
 • gastronomia i kelnerstwo

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerami telefonów: 

 • 42 719 07 27, wewn. 14
 • 42 616 06 20, wewn. 110

Więcej o projekcie- kliknij!Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy