Ogłoszenie wyniku postępowania


 


Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach Zadań zlecanych: Konkurs Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy, Kierunek pomocy: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.


 


WYNIK POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO DOT. ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SZKOLENIOWE:

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11 lipca 2018 r. dotyczące zamówienia na usługi szkoleniowe do zamawiającego, tj. do Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (91-746), przy ul. Staszica 1/3, wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu 3 oferty, od następujących podmiotów:

  • Szkoła Wizażu i Stylizacji „Aesthetic” z siedzibą w Lublinie (20-086), przy ul. Szewskiej 4/22
  • Polska Szkoła Florystyczna z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Pawłowskiego 6
  • Fundacja Celeste z siedzibą w Łodzi, przy Placu Wolności 7/8B (91-416), lok. 1U

W wyniku przeprowadzonej oceny otrzymanych ofert, w dniu 27 lipca 2018 r., dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami podanymi w w/w ogłoszeniu, którą przedstawił podmiot: Fundacja CelesteNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy