Polityka społeczna w woj. łódzkim


Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w konferencji organizowanej przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 10.10.2018 roku, podczas której była poruszana problematyka założeń polityki społecznej dla regionu łódzkiego. Konferencja miała miejsce w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Podczas wydarzenia doszło do miłego spotkania Prezes TPN Pani Agnieszki Niedźwiedzkiej z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietą Rafalską.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy