Rekrutacja do projektu START

Ruszyła rekrutacja do udziału w kolejnej już edycji programu START: STAż-Reintegracja-Terapia, służącego aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt dla każdego z uczestników trwa 8 miesięcy (rozpoczęcie w czerwcu 2019 r.).

 

Obejmuje on program readaptacyjno-edukacyjny, a także staż zawodowy w następujących branżach:

 • ochrona zdrowia i opieka społeczna
 • gastronomia
 • prace biurowe i magazynowe
 • usługi porządkowe i gospodarcze

 

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • w wieku 18-64 lat
 • nieaktywnych zawodowo
 • niepobierających świadczeń emerytalnych
 • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego

 

UWAGA: jeśli jesteś zarejestrowany/a w PUP, koniecznym jest, abyś miał/a ustalony III profil pomocy.

 

Uczestnikom projektu gwarantujemy:

Podczas dwumiesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego:

 • stypendium szkoleniowe (ok. 665,60 zł netto miesięcznie)
 • udział w szkoleniu komputerowym
 • przerwę kawową i lunch
 • udział w hipoterapii

 

Podczas sześciomiesięcznego stażu zawodowego:

 • stypendium stażowe (ok. 1040,00 zł netto miesięcznie)
 • płatny urlop wypoczynkowy (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)
 • wsparcie doradcy zawodowego

 

Dodatkowo:

 • wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu
 • refundację kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi, w Zgierzu i w Jedliczu A k/Grotnik – woj. łódzkie) podczas całego okresu udziału w projekcie

 

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu:  42 616 06 20 wew. 108 (w godz.: 8:00-16:00) oraz na adres mailowy: akwasniewska@tpn.org.pl



Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy