Rekrutacja na szkolenia i staże w projekcie TRANSFER


 


Od 21 listopada 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników

do udziału w projekcie pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z

instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu służącym aktywizacji społecznej i zawodowej

osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

 

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

Þ    nieaktywnych zawodowo

Þ    nie pobierających świadczeń emerytalnych

Þ    ze zdiagnozowanym schorzeniem/zaburzeniem psychiatrycznym (diagnoza lekarska)

Þ    w wieku 18-64 lat

Þ    zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: miejskim Łódzkim lub Zgierskim

 

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 7 miesięcy (udział dla nowej grupy uczestników rozpoczyna się 1 stycznia 2020 r.)

 

Uczestnikom projektu przysługuje:

Þ    stypendium szkoleniowe podczas 4-tygodniowego programu readaptacyjno-edukacyjnego (826,00 zł netto za cały program, przy 100% obecności podczas zajęć)

Þ    stypendium stażowe podczas 6-miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (1033,68 zł netto/miesięcznie)

Þ    bezpłatny lunch podczas każdego dnia udziału w projekcie

Þ    refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez

realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi) podczas całego okresu udziału w projekcie

Þ    płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)

Þ    wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie

Þ    wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym

Þ    aktywne wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w projekcie

Þ    refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu

 

Szkolenia i staże zawodowe odbywać się będą w branży gastronomicznej

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu: 42 616 06 20 wew.: 1171, 1182, w godz.: 8:00-16:00 w dni robocze oraz na adres mailowy: jsobieraj@tpn.org.pl

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona!

Udział w projekcie pozwoli Ci podnieść Twoje kompetencje zawodowe i społeczne

oraz pomoże w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy