Rekrutacja- 3 edycja Program Start


Od 14 kwietnia 2020 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie pt.: 3 edycja - Program START: STAż-Reintegracja-Terapia służącym aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych
 • nie pobierających świadczeń emerytalnych
 • w wieku 18-64 lat
 • zamieszkałych na terenach wiejskich województwa łódzkiego

 

Pierwszeństwo w rekrutacji mają:

 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • osoby długotrwale bezrobotne

 

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 8 miesięcy (udział dla pierwszej grupy uczestników rozpoczyna się 15 czerwca 2020)

 

Uczestnikom projektu przysługuje:

 • stypendium szkoleniowe podczas 2 miesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego
 • udział w szkoleniu komputerowym w ramach 2 miesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego
 • przerwa kawowa i lunch podczas 2 miesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego
 • udział w hipoterapii podczas 2 miesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego
 • stypendium stażowe podczas 6 miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (ok. 1 330,00 zł netto/miesięcznie)
 • refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi, w Zgierzu i w Jedliczu A k/Grotnik – woj. łódzkie) podczas całego okresu udziału w projekcie
 • płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)
 • wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie
 • wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu

 

Dla osób z niepełnosprawnością dodatkowo oferujemy:

 • Wsparcie trenera pracy
 • Wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych

 

Oferowane w projekcie staże zawodowe obejmują następujące branże:

 • ochrona zdrowia i opieka społeczna
 • gastronomia
 • prace biurowe i magazynowe
 • usługi porządkowe i gospodarcze

 

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu:  42 616 06 20 wew. 1171, 1182,

w godz.: 8:00-18:00 oraz na adres mailowy: akwasniewska@tpn.org.plNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy