Seminarium antydyskryminacyjneZapraszamy do zapoznania się z relacją z seminarium antydyskryminacyjnego inaugurującego realizację projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap- testowanie modelu.

Dla podkreślenia rangi wydarzenia imprezę zorganizowano 10 października, w dniu w którym obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Został on ustanowiony przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego w 1992 roku.  Coroczne obchody mają na celu zwrócenie uwagi na problematykę zdrowia psychicznego, rozpowszechnienie wiedzy na ten temat, poszerzanie świadomości oraz pomoc osobom chorującym. Z każdym rokiem coraz więcej osób zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, dlatego należy podkreślić rangę tego wydarzenia.

W tym roku łódzkie obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zostały zorganizowane w formie seminarium antydyskryminacyjnego dla pracodawców oraz osób zainteresowanych przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Inauguracja wydarzenia odbyła się w Galerii Artystycznej Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi.


TUTAJ ODBYŁO SIĘ SEMINARIUMPo uroczystym otwarciu został szerzej przedstawiony projekt pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska, którego liderem jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych a partnerami Fundacja Celeste, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Stowarzyszenie Rodzina Działających na rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”. Celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie środowiskowego modelu leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zakładającego poprawę dostępności, zakresu i skuteczności usług psychiatrycznych w powiatach: miejskim Łódzkim i Zgierskim. Po prezentacji Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Pani Agnieszki Niedźwiedzkiej, goście mogli wysłuchać wykładu psychiatry prof. dr nauk medycznych Tadeusza Pietrasa na temat zdrowia psychicznego oraz sytuacji osób niepełnosprawnych psychicznie w społeczeństwie.
Podczas seminarium odbył się także panel dyskusyjny, podczas którego została poruszona kwestia deinstytucjonalizacji usług psychiatrycznych w projekcie „Transfer” przede wszystkim w kontekście aktywizacji zawodowej oraz wyjścia osób chorujących psychicznie na otwarty rynek pracy, do czego niezbędna jest współpraca z pracodawcami otwartymi społecznie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Prezes Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My” oraz Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pan Tomasz Musielski, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej pani Anna Mroczek, pan Piotr Chuchler - Prezes Stowarzyszenia Rodzin „Rodzina”, Prezes Fundacji Celeste pan Michał Woldan pani Marzena Bednarkiewicz – Członek Zarządu TPN, pani Katarzyna Jezierska – Skarbnik TPN, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera – pani Maja Maciaszczyk – Bednarek oraz pani Agnieszka Kwaśniewska – koordynator projektu TPN.

Po panelu dyskusyjnym na placu Wolności odbyło się uroczyste przejście przez drzwi w ramach akcji „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi”.  Seminarium zakończył uroczysty lunch w Galerii Artystycznej Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych


UDALIŚMY SIĘ NA PLAC WOLNOŚCI ABY POD POMNIKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI PRZEJŚĆ PRZEZ SYMBOLICZNE DRZWINASZA GALERIAPREZENTACJA SEMINARYJNA
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy