Seminarium poświęcone tematyce aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie 03-12-2019

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium poświęconym tematyce aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie

Seminarium odbędzie się w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, dnia 3 grudnia 2019 r., w godzinach 10:00-15:00

Seminarium jest częścią zakrojonego na szeroką skalę programu upowszechniającego ideę przedsiębiorczości społecznej, jako skutecznej i efektywnej metody aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej osób chorujących psychicznie, również niepełnosprawnych z przyczyny zaburzeń psychiatrycznych.

W ramach programu zapraszamy Państwa zarówno na tegoroczną edycję Gali Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie jak i na wspomniane seminarium.

Oba wydarzenia będą doskonałą okazją do upowszechniania zarówno idei przedsiębiorczości społecznej jak dobrych praktyk w tym zakresie. W ramach seminarium antydyskryminacyjnego przewidziana jest organizacja panelu dyskusyjnego z naciskiem położonym zwłaszcza na aktywizację zawodową osób chorujących psychicznie, w tym - niepełnosprawnych, dla której szczególnie sprzyjające środowisko tworzą właśnie podmioty ekonomii społecznej, i ich rozwój doskonale wspiera reintegrację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej.

Panel dyskusyjny realizowany w ramach seminarium antydyskryminacyjnego, dotyczący edukacji, promocji i upowszechniania idei zatrudniania osób chorujących psychicznie, zostanie uzupełniony o wątki dotyczące ekonomii społecznej w regionie łódzkim, wraz z prezentacją dobrych praktyk z tej dziedziny, na podstawie doświadczeń własnych organizatorów wydarzenia i podmiotów współpracujących.

Skierowanie panelu między innymi do pracodawców z regionu pozwoli na bezpośrednie włączenie tych osób i podmiotów w nurt ekonomii społecznej, niezwykle istotny zarówno dla gospodarki krajowej, jak i dla grup osób wykluczonych, co może znacząco wpłynąć na efektywność rozwoju przedsiębiorczości społecznej w kraju.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w seminarium 3 grudnia 2019!


 

 

 

__________________________________________________________________________________

PROGRAM SEMINARIUM

___________________________________________________________________________________

 

S E M I N A R I U M

ŚWIATOWY DZIEŃ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

3. grudnia 2019

Urząd Miasta Łodzi - Duża Sala Obrad, ul. Piotrkowska 104

10.00-15.00

 

09.30 Rozpoczęcie rejestracji uczestników

10:00 Otwarcie seminarium przez Moderatora

10:10 Zaproszenie do zainaugurowania seminarium przez Panią Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską

10:20 Powitanie zaproszonych Gości i rozpoczęcie wydarzenia – Prezes TPN Agnieszka Niedźwiedzka, Prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” Tomasz Musielski

Wystąpienia zaproszonych Gości w odniesieniu do tematyki seminarium: Upowszechnianie idei zatrudniania osób chorujących psychicznie z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej

10.30 Minister Waldemar Buda

10.45 Minister Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

11:00 Prezes Zarządu PFRON, Warszawa

11:15 Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Łodzi, Katarzyna Tręda-Pisera

11:30 Dyrektor Oddziału PFRON, Łódź

11:45 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, wystąpienie pt.:„Staże zawodowe jako szansa przyszłego zatrudnienia”

12:00 Doświadczenia Towarzystwa przyjaciół Niepełnosprawnych – Lidera projektu TRANSFER

 

12.15-12.45 Przerwa

 

12.45 Psychologiczne aspekty aktywności zawodowej osoby chorującej psychicznie

13:00 Osoba chorująca psychicznie  - doświadczenia pracownika

13.15 Pracodawca: Fundacja Celeste - Restauracja/Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok” – doświadczenia pracodawcy zatrudniającego osoby chorujące psychicznie/partnera projektu TRANSFER

13.30 Pracodawca: Spółdzielnia Socjalna „Larigo” – doświadczenia pracodawcy zatrudniającego osoby chorujące psychicznie

13.45 Pracodawca: Kancelaria Wsparcia Zatrudnienia „Szansa Pracy” - doświadczenia pracodawcy zatrudniającego osoby chorujące psychicznie

14:00 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My – doświadczenia organizacji pozarządowej - Partnera projektu TRANSFER

14:15 Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” – doświadczenia organizacji pozarządowej - Partnera projektu TRANSFER

14.30 Pytania i dyskusja

15:00 Podsumowanie i zakończenie

 

 

*Prezentowany program jest programem ramowym, kolejność i szczegóły wystąpień mogą ulec zmianie
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy