Spotkanie w Centrum Aktywizacji Zawodowej


20 marca w Centrum Aktywizacji Zawodowej Restauracji Autorskiej „Powidok” znajdującej się w przy placu Wolności w Łodzi gościliśmy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietę Rafalską, Wojewodę Łódzkiego Pana Zbigniewa Raua oraz Dyrektora Wydziału Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Piotra Ciepluchę. Przybyli goście mogli podziwiać wybrane obrazy zgłoszone w wojewódzkim konkursie plastycznym organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych pod hasłem „Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie”. To wyjątkowe spotkanie pozwoliło nam po raz kolejny przedstawić twórczości malarską oraz talent plastyczny osób z niepełnosprawnością. Dziękujemy za przybycie naszych gości i możliwość promocji kultury i sztuki województwa łódzkiego.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy