Spotkanie Wigilijne w Jedliczach


Już od 1996 roku w okresie przedświątecznym spotykamy się w naszym Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym „Zacisze” w Jedliczach na tradycyjnym Spotkaniu Wigilijnym. W tym szczególnym dniu mają szansę spotkać się uczestnicy i podopieczni naszych ośrodków i projektów, pracownicy i wolontariusze oraz nasi sympatycy i przyjaciele.

W tym roku Spotkanie Wigilijne odbyło się 19 grudnia. Uczestniczyły w nim osoby niepełnosprawne - podopieczni ORW ”Zacisze”, ŚDS i Filii ŚDS w Łodzi, Mieszkań Chronionych,  Beneficjenci projektów realizowanych przez TPN, a także pracownicy, wolontariusze oraz zaproszeni goście.

Wigilię rozpoczęło przedstawienie jasełkowe odegrane na świeżym powietrzu. Przygotowali je uczestnicy i pracownicy Grupowych Mieszkań Chronionych w Jedliczach. Jasełka wywołały wzruszenie i radość, uświetniły uroczysty charakter spotkania. Tegoroczne jasełka zawierały wiele odniesień do współczesności, co odświeżyło znaną formułę, rozbawiło widzów, ale też skłoniło do refleksji.


W podniosłym nastroju zasiedliśmy do pięknie udekorowanych stołów. Zaproszony ksiądz proboszcz parafii w Grotnikach odczytał fragment Ewangelii, odmówił modlitwę i poświęcił opłatki, a pani prezes skierowała ciepłe słowa do zgromadzonych. Następnie nastąpił ważny i wzruszający moment łamania się opłatkiem i wzajemnych życzeń, który rokrocznie jest okazją do spotkania ludzi, którzy na co dzień żyją i pracują w różnych miejscach.

Podczas wieczerzy uczestnicy i zaproszeni goście kosztowali tradycyjne potrawy wigilijne, które zostały przygotowane i podane do stołu przez uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” oraz wolontariuszy.

Następnie rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Przy świątecznych dekoracjach podsumowywaliśmy kończący się rok i snuliśmy plany na kolejny.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali 150 świątecznych paczek ze słodyczami, kawą i  herbatą.  Paczki przygotowaliśmy dzięki projektowi „Pomoc świąteczna” ze środków Wojewody Łódzkiego. Dla wielu uczestników paczka była jedynym prezentem otrzymanym podczas świąt.

Spotkanie Wigilijne jest bardzo ważnym wydarzeniem dla naszych uczestników, o dużym znaczeniu integracyjnym. Jest imprezą, na której mogą spotkać się wszyscy uczestnicy wielu ośrodków i projektów prowadzonych przez TPN. Przedstawienie jasełkowe, wspólna kolacja, dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd dało poczucie wspólnoty, bliskości i ciepła. Pozwoliło na moment zapomnieć o cierpieniu, samotności oraz wyobcowaniu, które często wiążą się z doświadczeniem choroby psychicznej i niepełnosprawności. Uczestnicy poczuli się ważni, chciani, docenieni, mieli okazję pogłębić więzi z koleżankami i kolegami.

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy