Światowy Dzień Osoby Niepełnosprawnej


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, Fundacja Celeste oraz Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny" jako Partnerstwo, od 1 października 2018 r. realizuje na terenie powiatów Łódzkiego i Zgierskiego projekt pn.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

W imieniu Partnerstwa, mamy zaszczyt zaprosić Wszystkich Państwa do udziału w dniu 3 grudnia 2018, w obchodach Światowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej.

 

Wydarzenie to pragniemy uczcić podpisaniem Deklaracji Wspierania Osób Chorujących Psychicznie w Regionie Łódzkim oraz seminarium poświęconym inauguracji realizacji wspomnianego projektu TRANSFER.

Ramowy program wydarzenia:

Þ    12.00-12.45 Łódź Plac Wolności, Impreza plenerowa o charakterze integracyjnym i edukacyjnym z udziałem władz centralnych, władz miasta, Regionu, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Łodzi, której kluczowym punktem będzie Podpisanie Deklaracji Wspierania Osób Chorujących Psychicznie w Regionie Łódzkim

Þ    14.00-16.00 „Nasza Galeria” przy ul. Piotrkowskiej 17, Seminarium Inauguracyjne projektu TRANSFER, poświęcone zostanie omówieniu planowanej realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnej współpracy w ramach partnerstwa formalnego i nieformalnego, w obrębie powiatów m. łódzkiego i zgierskiego, w województwie łódzkim.


TUTAJ PODPISZEMY DEKLARACJĘTUTAJ ODBĘDZIE SIĘ SEMINARIUM
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy