Boże Narodzenie 2020

SPRAWOZDANIE

ZE SPOTKANIA WIGILIJNEGO DLA UCZESTNIKÓW OŚRODKÓW PROWADZONYCH PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 18.12.2020 r.

Tegoroczne spotkanie wigilijne z powodu panującej w Polsce sytuacji epidemicznej miało zupełnie inny przebieg niż w poprzednich latach. Poszczególne ośrodki przygotowały spotkanie tylko dla swoich uczestników i pracowników. Przygotowania     oraz uroczystości odbyły się w zaostrzonym reżimie sanitarnym (zachowanie dystansu społecznego, środki ochrony osobistej, dezynfekcja). Spotkania rozpoczęły się telekonferencją, w której uczestnicy mieli możliwość wspólnej modlitwy, wysłuchania błogosławieństwa zaprzyjaźnionego z TPN księdza, obejrzenia jasełek przygotowanych przez grupę teatralną „Kameleon”, wysłuchania kolęd przygotowanych i wykonanych przez uczestników i pracowników poszczególnych placówek oraz złożenia sobie zdalnych życzeń.

Jasełka wywołały wzruszenie i radość, uświetniły uroczysty charakter spotkania. Tegoroczne jasełka zawierały wiele odniesień do współczesności, pokazały w przystępny sposób, jak historia z Betlejem sprzed dwóch tysięcy lat jest nadal aktualna i odnosi się do życia każdego z nas. Po raz pierwszy w tym roku ogłoszono konkurs na kolędę dla ośrodków. Pisanie tekstów, próby, nagrywanie piosenek i teledysków było świetną zabawą, zintegrowało uczestników biorących w tym udział, odkryło kreatywność i talenty artystyczne. Prezentowanie kolęd było ciekawym i wzruszającym elementem tegorocznej uroczystości.

Pięknie i pomysłowo udekorowane ośrodki przyczyniły się do podniesienia rangi uroczystości. W tym roku nie świętowaliśmy osobiście z zaprzyjaźnionymi urzędnikami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przekazaliśmy tylko serdeczne życzenia i pozdrowienia otrzymane pocztą.

Nie dzieliliśmy się opłatkiem, życzenia składane były z zachowaniem dystansu społecznego.

Podczas spotkania uczestnicy kosztowali tradycyjne potrawy wigilijne.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali świąteczną paczkę (w ramach dotacji „Pomoc świąteczna”) ze słodyczami, kawą i  herbatą.  Dla wielu z nich był to jedyny prezent otrzymany podczas świąt.

Spotkanie wigilijne jest bardzo ważnym wydarzeniem dla naszych uczestników, o dużym znaczeniu integracyjnym. W tym szczególnym, trudnym dla wszystkich roku spotkanie miało inny przebieg, ale nie straciło nic ze swojego uroczystego, wzruszającego i podniosłego charakteru. Nie spotkaliśmy się na „wielkiej TPN-owskiej Wigilii”, ale spotkania w małym gronie i możliwość zobaczenia się i posłuchania za pomocą łączy elektronicznych były ważnym i niezapomnianym wydarzeniem dla wszystkich jego uczestników. Mimo nowatorskiej formy tegoroczne świętowanie dało poczucie wspólnoty, bliskości i ciepła. Pozwoliło na moment zapomnieć o cierpieniu, samotności oraz wyobcowaniu, które często wiążą się z doświadczeniem choroby psychicznej i niepełnosprawności. Dało chwilę wytchnienia w ciężkim roku panującej pandemii, roku lęku, izolacji, często cierpienia uczestników lub ich bliskich.


Zakład Aktywności Zawodowej - Zdrowa Kuchnia:


Sami swoi w domu wielkich serc:

Środowiskowy Dom Samopomocy:


Ośrodek Rehabilitacyjno-wypoczynkowy Zacisze:


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy