Wsparcie w kryzysieTowarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi jest organizacją pozarządową i liderem projektu „TRANSFER: Innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasze stowarzyszenie ma blisko 30 letnie doświadczenie w obszarze wspierania osób z problemami emocjonalnymi i kryzysami psychicznymi.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną od 1 kwietnia 2020 r. oferujemy nieodpłatne, zdalne wsparcie kryzysowe – w tym psychologiczne - dla osób zmagających się z problemami wynikłymi z pandemii COVID-19.

Wsparcie kierujemy do personelu medycznego szpitali zakaźnych oraz osób przebywających w czasowej izolacji, a także do osób zakażonych i ich bliskich.

Oferujemy następujące formy wsparcia, działające całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w soboty, niedziele i święta:

  • Telefon interwencyjny: +48 534 555 255
  • Email: oik@tpn.org.pl
  • Chat na profilu Facebook (Messenger): Ośrodek Interwencji Kryzysowej Tpn

Powyższe narzędzia obsługiwane są przez doświadczonych Interwentów Kryzysowych różnych specjalności, między innymi psychologów, pracowników socjalnych i pedagogów.

Mamy nadzieję, że w tym niezwykle trudnym czasie będziemy mogli pomóc osobom potrzebującym.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy