Wybór nowego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

W dniu 23 lutego 2016 roku podczas Walnego Zebrania członków Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, w związku z upływem kadencji poprzedniego Zarządu dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia.

Na Prezesa TPN wybrana została Pani Agnieszka Niedźwiedzka. Do składu zarządu wybrano ponadto: Marzenę Bednarkiewicz, Katarzynę Jezierską, Radosława Niedźwiedzkiego, Karolinę Szewc,  Jarosława Wasiaka.

Wybrany zarząd ukonstytuował się podczas swojego pierwszego zebrania w następujący sposób:

  • Marzena Bednarkiewicz- Członek Zarządu
  • Katarzyna Jezierska – Skarbnik Zarządu
  • Radosław Niedźwiedzki- Wiceprezes Zarządu
  • Karolina Szewc- Sekretarz Zarządu
  • Jarosław Wasiak- Wiceprezes Zarządu


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy