Wystawa w Urzędzie Miasta Łodzi


6 lutego o godzinie 9:00 odbyła się V sesja Rady Miejskiej. Przed Dużą Salą Obrad Urzędu Miasta Łodzi miała miejsce wystawa obrazów zgłoszonych w wojewódzkim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych pod hasłem „Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie”. Po rozpoczęciu obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Pan Marcin Gołaszewski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Pani Agnieszka Niedźwiedzka udzielili krótkiego wywiadu na temat idei konkursu plastycznego skierowanego dla osób z niepełnosprawnością, ich sztuki oraz nadesłanych prac i różnorodnego podejścia do tematu. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowanych i niezwykle pozytywnym odbiorem. Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować te niezwykłe obrazy i promować talent uzdolnionych ludzi.


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy