Zatrudnimy asystenta osoby niepełnosprawnej


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (ul. Staszica 1/3) poszukuje Asystenta Osoby Niepełnosprawnej do nowopowstających w ramach projektu TRANSFER Rodzinnych Mieszkań Chronionych

 

KWALIFIKACJE

Poszukujemy osoby legitymującej się wykształceniem kierunkowym odpowiadającym zakresowi zadań: wykształcenie z obszaru nauk społecznych lub medycznych, oraz minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie wspierania osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Preferowane cechy osobowościowe asystenta to: wysoka odporność na stres, opanowanie i chęć niesienia pomocy.


PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU

Do podstawowego zakresu zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należało będzie udzielanie porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, oraz pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Rodzinnych Mieszkań Chronionych. Asystent motywował będzie do podjęcia rehabilitacji, a także sam będzie stosować zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad chorym. Zadaniem Asystenta będzie towarzyszenie mieszkańcom Rodzinnych Mieszkań Chronionych w codziennym życiu, podstawowych czynnościach i rozrywkach.

Liczba osób pod opieką Asystenta: maksymalnie do 6 osób/6 środowisk.

 DODATKOWE WYMAGANIA

Prawo jazdy i możliwość wykorzystania własnego samochodu w celu dojazdów do Rodzinnych Mieszkań Chronionych.

Umiejętność samodzielnego, efektywnego zarządzania własnym czasem pracy.

 

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, powiat miejski łódzki

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Zatrudnienie: od 2 stycznia 2019 r.

Wynagrodzenie: 2 640,00 PLN brutto/miesięcznie

 

Aplikacje zawierające cv prosimy przesyłać na adres: akwasniewska@tpn.org.pl do 31 grudnia 2018 r.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy