Zatrudnimy personel do projektu Transfer


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (ul. Staszica 1/3) poszukuje pracowników do realizowanego projektu TRANSFER                              

Aplikacje zawierające cv prosimy kierować na adres: akwasniewska@tpn.org.pl 

Poszukujemy osób na następujące stanowiska:    


PSYCHOLOG W WIRTUALNYM OŚRODKU WSPARCIA
ROZWIŃ

PSYCHOLOG W WIRTUALNYM OŚRODKU WSPARCIA

Poszukujemy osoby z wykształceniem kierunkowym (co najmniej magisterskim), legitymującej się minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Do podstawowego zakresu zadań pracownika na tym stanowisku należeć będzie m. in.: przeprowadzanie identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości leczenia, w tym możliwości doskonalenia zawodowego, podopiecznych Wirtualnego Ośrodka Wsparcia (WOW), diagnoza predyspozycji społecznych, opracowanie indywidualnego programu wspierania (IPW) podopiecznego wraz ze ścieżką readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej, we współpracy z samym podopiecznym, wspieranie podopiecznych w zakresie realizacji IPW, prowadzenie psychologicznego wsparcia indywidualnego i grupowego w ramach WOW, w tym realizacja zajęć warsztatowych, również tematycznych, wg opracowanych dla danej osoby/grupy osób konspektów, prowadzenie dokumentacji podopiecznych wg ustalonych dla WOW procedur

UWAGA: większość porad i wsparcia udzielane będzie w formie wirtualnej: Skype, czat, telefon

 

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wynagrodzenie: 3 840,00 PLN brutto/miesiącPSYCHOLOG W RODZINNYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH
ROZWIŃ

PSYCHOLOG W RODZINNYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH

Poszukujemy osoby z wykształceniem kierunkowym (co najmniej magisterskim), legitymującej się minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Do podstawowego zakresu zadań pracownika na tym stanowisku należeć będzie m. in.: przeprowadzanie identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości leczenia, w tym możliwości doskonalenia zawodowego, podopiecznych Rodzinnych Mieszkań Chronionych (RMCh), diagnoza predyspozycji społecznych, opracowanie indywidualnego programu wspierania (IPW) podopiecznego wraz ze ścieżką readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej, we współpracy z samym podopiecznym, wspieranie podopiecznych w zakresie realizacji IPW, prowadzenie psychologicznego wsparcia indywidualnego i grupowego w ramach RMCh, w tym realizacja zajęć warsztatowych, również tematycznych, wg opracowanych dla danej osoby/grupy osób konspektów, prowadzenie dokumentacji podopiecznych wg ustalonych dla RMCh procedur

Miejsce wykonywania pracy: powiat zgierski oraz powiat miejski łódzki – praca w środowiskach

Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu z możliwością zamiany na umowę-zlecenia (42 h/miesięcznie)

Wynagrodzenie: 960,00 PLN brutto/miesiąc/0,25 etatu LUB 1 154,10 PLN brutto/miesiąc/umowę-zlec.PIELĘGNIARKA W HOSTELU DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
ROZWIŃ

PIELĘGNIARKA W HOSTELU DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Poszukujemy osoby/osób z wykształceniem kierunkowym średnim/wyższym, legitymującej/-cych się minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie wspierania osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym obowiązkowo osób uzależnionych.

Do podstawowych zadań osoby/osób zaangażowanej/-nych na stanowisku pielęgniarki w ramach hostelu należeć będzie: sprawowanie opieki medycznej nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, wlewów dożylnych), asystowanie lekarzowi w czasie zabiegów, wykonywanie samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej, a także wykonywanie zleceń lekarskich. Pielęgniarka zaangażowana w ramach hostelu zajmować się będzie również szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i zdrowego trybu życia.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: 1 etat lub umowa-zlecenia w wymiarze odpowiadającym 1 etatowi

Wynagrodzenie: 4 100,00 PLN brutto/miesiąc/umowa-zlecenia

UWAGA: możemy przyjąć na to stanowisko więcej niż jedną osobę, przy czym łączny wymiar czasu pracy pracowników musi wynieść godzinowo równoważnik 1 etatu

 OPIEKUN W HOSTELU DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
ROZWIŃ

OPIEKUN W HOSTELU DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Poszukujemy osób z wykształceniem korespondującym z zakresem zadań, legitymujących się minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie wspierania osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym obowiązkowo uzależnionych.

Do głównych zadań opiekunek/opiekunów zatrudnionych w hostelu należeć będzie towarzyszenie mieszkańcom oraz podejmowanie profesjonalnych działań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb i rozwój mieszkańców przebywających w placówce. Stymulowanie rozwoju i aktywizowanie osób przebywających w placówce oraz wykorzystywanie w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii. Aktywne włączanie się w działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w placówce.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: łącznie 3,5 etatu

Wynagrodzenie: 2 900,00 PLN brutto/miesiąc/1 etat

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy