Nasza kreatywność

Na portalu internetowym „Psychiatria.pl” znajduje się artykuł autorstwa mgr Awy Fijołek pt. „Kreatywność a choroby psychiczne”. Autorka zwraca uwagę na to, że motyw geniusza jako osoby cierpiącej na zburzenia psychiczne na dobrą sprawę utrwalił się w XIX wieku. Można oczywiście powiedzieć, że kreatywność oznacza odejście od pewnych standardów i norm jednak zdaniem autorki, o ile w przypadku choroby oznacza to pojawienie się określonych symptomów, takich jak kompulsje, obsesje, omamy, ataki paniki, zaburzenia osobowości i cały szereg innych zjawisk kwalifikujących się do leczenia, to „symptomami” kreatywności są lepszej lub gorszej jakości dzieła sztuki lub wynalazki. Autorka w dalszej części artykułu zajmuje się badaniami nad powiązaniami pomiędzy kreatywnością i zaburzeniami psychicznymi.

Najczęściej z kreatywnością wydają się być związane zburzenia związane ze zmianami nastroju, przede wszystkim dwubiegunowością. Badania przeprowadzone w Szwecji wykazały, że spośród  700 tysięcy szesnastolatków ci, którzy mieli najwyższe wyniki w testach na inteligencję mieli 4 razy większe szanse zachorowania na zaburzenia dwubiegunowe. Inne badania wykazały , że najwięcej twórczych skłonności mają te dwubiegunowe osoby, które wychodzą ze stanu depresji. Także stan hipomanii sprzyja kreatywności – pacjenci w tym stanie są zdolni wygenerować w tym samym czasie 3 razy więcej skojarzeń niż osoby nie cierpiące na żadne zaburzenia psychiczne.

Badania związków genetycznej zapadalności na choroby psychiczne przeprowadzone na populacji Islandii (dane medyczne i genetyczne 86 tysięcy mieszkańców) wykazały, że wśród osób przynależących do związków artystycznych prawdopodobieństwo zachorowania na schizofrenię i zaburzenia dwubiegunowe było o 17% większe niż w śród osób, które wykonują zawody wymagające mniejszej kreatywności. Podobne badania szwedzkie i holenderskie dały nawet wyższy wynik – 25%.

Kwestia istnienia tych zależności jest jednak sprawą kontrowersyjną. Choć wielu wybitnym artystom, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii kultury świata zachodniego przypisywano określone zaburzenia psychiczne, to musimy pamiętać, że w przypadku tych osób nasze wnioskowania o ewentualnych schorzeniach psychicznych oparte są na biografiach, listach i wspomnieniach, nie zaś na ścisłej dokumentacji medycznej. Harwardzki profesor psychiatrii Albert Rothenberg, który przebadał 45 noblistów nie znalazł śladu choroby psychicznej u żadnego z nich. Zauważył w związku z tym, że przynależność do związków artystycznych czy praca w sektorze kultury niekoniecznie musi wiązać się kreatywnością a podwyższona zapadalność na choroby psychiczne może się wiązać z tym, że osoby o skłonnościach do zachorowania na chorobę psychiczną takie zawody wybierają.

Trudno więc o jednoznaczną odpowiedź o związki (i ewentualnie ich naturę) pomiędzy kreatywnością a chorobami psychicznymi. Wiele jednak wskazuje na istnienie takich związków.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy