Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Charakter umowy: umowa zlecenie

Zakres zadań:

  1. Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych
  2. Interwencje i pomoc w rodzinie
  3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  4. Wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
  5. Pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi
  6. Pielęgnacja-jako wspieranie procesu leczenia
  7. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie
  8. Pomoc mieszkaniowa

Wymagania:

 

  1. Kwalifikacje do wykonywania zawodów np:, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego , terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki , fizjoterapeuty lub innego zawodu pozwalającego na wykonywanie pracy w tym charakterze.
  2. Posiadanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Oferty proszę kierować na adres e-mail siedziba@tpn.org.pl,

osoba do kontaktu Ewa Targalska tel 42 616-06-20 wew 115.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy