Kontakt

Siedziba - Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

ul. ks. Stanisława Staszica 1/3
91-746 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20
e-mail: siedziba@tpn.org.pl
NIP 725-10-51-731
Regon 470606715
Numer konta bankowego:
Santander Bank Polska S.A. 86 1090 2705 0000 0006 7200 0141

DZIENNE OŚRODKI WSPARCIA:
Środowiskowy Domu Samopomocy typ A

Klub Samopomocy "Więź"
ul. Pabianicka 132
91-836 Łódź
tel./fax. 42 656 37 47
e-mail: sds@tpn.org.pl , ks@tpn.org.pl

Środowiskowy Domu Samopomocy typ A B C

ul. ks. Stanisława Staszica 1/3
91-746 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20 wew. 104
e-mail: sds_filia@tpn.org.pl

Dom dziennej rehabilitacji dla osób chorych na chorobę Alzheimera z głębokim otępieniem z miejscami wytchnieniowymi

ul. Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44
94-047 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20 wew. 108
e-mail: bok@wsparcie-psychiczne.pl

Powiatowe Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej


Wirtulny Ośrodek Wsparcia


Rodzinny Dom Pomocy dla osób chorych na chorobę Alzheimera
ul. ks. Stanisława Staszica 1/3
91-746 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20 wew. 108
e-mail: bok@wsparcie-psychiczne.pl

 

CAŁODOBOWE OŚRODKI WSPARCIA:
Mieszkania Chronione

Mieszkania Chronione Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22
91-824 Łódź
tel/fax 42 655 14 07
e-mail: przyjecia.mlodz@tpn.org.pl

Mieszkania Chronione

ul. Krawiecka 10ABC
91-836 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20
e-mail: przyjecia.mlodz@tpn.org.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Zacisze”
Jedlicze A ul. Jedlinowa 42/44
95-073 Grotniki
tel./fax. 42 717 91 67, 669 14 14 31
email: orw@tpn.org.pl
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  (ZOL)
email: przyjecia@zol.tpn.org.pl
Hostel długoterminowy dla osób uzależnionych od alkoholu
tel./fax. 42 717 63 71

Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu

95-100 Zgierz
ul. Chełmska 18
tel./fax. 42 719 07 27
e-mail: sekretariat@dpszgierz.pl

WSPARCIE W DOMU
Centrum Usług Psychiatrycznych Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

ul. ks. Stanisława Staszica 1/3
91-746 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20
e-mail: mmajchrzak@tpn.org.pl

AKTYWIZACJA ZAWODOWA
Zakład Aktywności Zawodowej "DOBRY START"

tel. 881 744 444
ul. Duńska 1c, 91-204 Łódź
e-mail: dobrystart@tpn.org.pl

Zakład Aktywności Zawodowej "ZDROWA KUCHNIA"

ul. Jedlinowa 42/44
Jedlicze A, 95-073 Grotniki
tel./fax. 42 717 91 67 wew. 152
e-mail: zdrowakuchnia@tpn.org

HIPOTERAPIA
Stajnia pod Jodłami w ORW Zacisze

ul. Jedlinowa 42/44
Jedlicze A, 95-073 Grotniki
tel./fax. 42 717 61 67 wew. 160
e-mail: stajnia@tpn.org.pl

kod kontakt

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy