ŁTES 2016- relacja


 

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz Seminarium w 2016 roku, były finansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 


W piątek 23 września w godzinach od 10.00 do 18.00 przy  ulicy Piotrkowskiej         / pomiędzy ulicami : J. Tuwima – Nawrot / zorganizowane zostały Targi Ekonomii Społecznej, w ramach których Przedstawiciele Ośrodków Ekonomii Społecznej oraz Podmioty Ekonomii Społecznej mieli okazję do zaprezentowania swoich usług i wyrobów szerokiemu gronu odbiorców, zarówno z kraju, jaki i z zagranicy.

Wystawcami podczas targów były podmioty z terenu województwa łódzkiego.

Targom towarzyszyła wspaniała atmosfera,  którą stworzyli  wystawcy i zwiedzający a także przechodzący ulicą Piotrkowską przypadkowi mieszkańcy naszego miasta. Imprezie sprzyjała również pogoda podgrzewając atmosferę promieniami jesiennego słońca.

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz seminarium były finansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pt. „ Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Targi i seminarium były doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów i współpracy z podmiotami ekonomii społecznej zarówno z rejonu łódzkiego, jak i z poza niego.

 

 

Tego samego dnia wieczorem w Teatrze Muzycznym w Łodzi  uczestnicy  targów,   a także inne osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowo - społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie  osób chorujących psychicznie spotkali się na VIII Gali Przedsiębiorczości Społecznej.

Gala towarzyszyła tegorocznym obchodom Światowego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię: Schizofrenia-otwórzcie drzwi. Podczas organizacji wydarzenia nacisk położony został zwłaszcza na upowszechnianie idei aktywizacji osób niepełnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej w obszarze kultury, oraz na integrację osób zdrowych z niepełnosprawnymi. Wydarzenie uświetnił koncert Trzech Polskich Tenorów, zrealizowany pod hasłem Jesteśmy różni – jesteśmy równi

W trakcie Gali już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My" wraz z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych przyznało statuetki „Złotego Kłosa" w ramach konkursu „Przełamujemy Bariery 2016". Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw społecznych jako inicjatyw ułatwiających powrót na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, partnerskich postaw administracji państwowej i samorządowej wspierających inicjatywy organizacji pozarządowych oraz biznesu zaangażowanego w integrację społeczną.

 

 

Laureatami wybieranymi   w trzech kategoriach zostali:

W Kategorii A - „Najlepsze przedsiębiorstwo społeczne w regionie łódzkim w roku 2016":  
Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzezin

W Kategorii B - „Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim w roku 2016" :  
Pan Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łodzi

Kategoria C - „Firma zaangażowana w integrację społeczną w regionie łódzkim w roku 2016":   
Konfederacja Lewiatan

 

W trakcie Gali przedstawiono również laureata konkursu CEFEC  dla najlepszego europejskiego przedsiębiorstwa społecznego w 2016 r., którymi zostały:  Restauracja „Filharmonia Smaku” z Łodzi  oraz Browar Spółdzielczy z Pucka.

Galę w teatrze poprowadziła dziennikarka telewizyjna Pani Magdalena Michalak i Członek Zarządy TPN Pan Jarosław Wasiak.

 

Wydarzenia zaszczycili swoją obecnością honorowi goście.

W dniu 22 września 2016 r.

 1. Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki   Społecznej
 2. Piotr Krasuski - Dyrektor Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju
 3. Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 4. Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi
 5. Małgorzata Pyka -  Z-ca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW
 6. Bogdan Jankowski – Z-ca Regionalnego Centrum Polityki Społecznej  w Łodzi
 7. Robert Kwiatkowski – Prezes PFRON w Warszawie

W dniu 23 września – na  VIII Gali Przedsiębiorczości Społecznej.

 1. Krzysztof Kwiatkowski Prezes Najwyższej Izby Kontroli
 2. Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi
 3. Małgorzata Pyka – Z-ca Dyr. Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 4. Andrzej Kaczorowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
 5. Luiza Staszczak-Gąsiorek – Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ
 6. Ewa Ściborska – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w UMŁ

GALERIA

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy