Nasza misja

Choroba psychiczna degraduje osobę chorującą psychicznie w sferze życia społecznego. Często unika ona relacji z otoczeniem, wycofuje się z pełnionych ról społecznych, traci motywację do działania, przestaje realizować swoje zamiłowania. Osoby chorujące na schizofrenię oraz zaburzenia pochodne są niejednokrotnie nieprzychylnie nastawione do podjęcia leczenia, zmagają się z: niską samooceną, obojętnością uczuć, zubożeniem sfery emocjonalnej, wzmożonym lękiem. Ograniczenie perspektywy do dnia teraźniejszego, niejednokrotnie pociąga za sobą zamknięcie się w obszarze łóżka i do zaspokajania tylko podstawowych potrzeb. Taki stan powoduje bezsilność i brak chęci do wypełniania podstawowych ról społecznych.

Nie bez znaczenia jest fakt, że choroby psychiczne, bardzo często dotykają osoby młode, podczas modelowania ich osobowości dojrzałej, tworzonej w okresie adolescencji, odłączającym okres dzieciństwa od okresu dorosłości. Będąc na początku wypełniania strategicznych ról życiowych: ucznia/studenta, pracownika, partnera, rodzica, etc. zwykle tracą możliwość ich realizacji. W rezultacie tracą możliwość pozyskania swojego indywidualnego kapitału społecznego w rozumieniu Pierra Bourdieu(budowanie sieci znajomości, kontaktów w szerokim tego słowa znaczeniu) , który w tym czasie nabywają ich zdrowi rówieśnicy.

W readaptacji społecznej osób chorujących psychicznie największym problemem jest to, że sama osoba często nie widzi potrzeby zmiany swojej sytuacji i nie podejmuje kroków, które mogą ta sytuację poprawić.

Charakterystyczne jest również nastawienie otoczenia do osób chorujących psychicznie, wiąże się ono z brakiem współczucia czy zrozumienia, przeważają postawy: nieufności, obaw, awersji czy wręcz wrogości.

Takie czynniki jak: niemożność przeżywania spontanicznie pozytywnych emocji, drażliwość, czasem wrogość czy nieufność wobec najbliższych, sprawiają, że sytuacja osób chorujących psychicznie w relacjach z rodziną jest również bardzo skomplikowana i trudna. Najbliżsi członkowie rodziny odsuwają się od osoby chorej pozostawiając ją w osamotnieniu.

Wskazane wyżej przyczyny sprawiają, że jednym z zasadniczych celów prowadzonej terapii jest wzniecenie aktywności poprzez połączenie wielu różnorodnych wzmocnień, których zadaniem jest wyrwanie osoby chorującej z odosobnienia spowodowanego chorobą.

Dlatego wszelkie podejmowane przez nas  działania mają na celu pomoc w odzyskiwaniu godności i kontroli nad własnym życiem co stanowi podstawę dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zapraszamy do lektury naszej strony. Mamy nadzieję, że informacje w niej zawarte okażą się dla Ciebie przydatne. Jeśli jednak nie uda nam się odpowiedzieć na nurtujące Ciebie pytania skontaktuj się z nami! Dane kontaktowe dostępne są w górnej części strony.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy