Biuro Obsługi Klienta


Biuro Obsługi Klienta działające w strukturach Powiatowego Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej (PCKOP) w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych, w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska.
II etap - testowanie modelu,
umożliwia kontakt w różnych formach (telefon, mail, osobiście)
od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.

 

Biuro ośrodka zlokalizowane jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3

 

Zadaniem Biura Obsługi Klienta jest wstępny kontakt pracującego tam  Konsultanta/Doradcy z osobą poszukującą wsparcia. Doradca BOK udzieli informacji na temat dostępnych form wsparcia w oparciu o zgłoszony przez klienta problem.

Biuro Obsługi Klienta udziela informacji wszystkim osobom zainteresowanym tematyką zdrowia psychicznego, w szczególności:

  • osobom chorującym psychicznie
  • członkom rodziny osoby potrzebującej wsparcia
  • pracownikom instytucji

Pracownicy BOK to ludzie, którzy swoje doświadczenie, wykształcenie i wiedzę starają się jak najlepiej spożytkować z myślą o dobru osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.

Konsultant BOK pomaga znaleźć rozwiązanie, spośród szerokiego wachlarza struktur oferowanych przez Powiatowe Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej (PCKOP).

Kontakt z Konsultantem/Doradcą będzie można nawiązać poprzez:

  • kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 42 616 06 20 wew. 1171 lub 1182
  • wizytę osobistą w biurze pod adresem Łódź ul. Ks. Staszica 1/3 II p., pok. 203
  • kontakt e-mail bok@wsparcie-psychiczne.pl

 

Zachęcamy również do zapoznania się z Portalem Wsparcia Psychicznego prowadzonym przez PCKOP na stronie www.wsparcie-psychiczne.pl. Można tam znaleźć informacje i materiały, które pomogą
w zrozumieniu istoty chorób psychicznych, a także umożliwią odszukanie instytucji i form wsparcia dla osób potrzebujących pomocy.

 
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy