Centrum Aktywizacji Zawodowej


Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok” prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu działa poprzez organizację szkoleń i staży zawodowych w branży gastronomicznej.

 

Biuro Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok” zlokalizowane jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3.

 

Naszym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

 

Uczestnikami Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok” mogą być osoby:

 • nieaktywne zawodowo
 • nie pobierających świadczeń emerytalnych
 • chorujące psychicznie
 • w wieku 18-64 lat
 • będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego

 

Wśród pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok” jest psycholog, doradca zawodowy, opiekunowie stażystów. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu choroby psychicznej.

 

Zasady przyjęcia do Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok”

Osoby chorujące psychicznie zainteresowane uczestnictwem w programie aktywizacji zawodowej zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 42 616 06 20 wew. 1171 lub 1182, w godz.: 8:00-16:00 oraz drogą elektroniczną pod adresem mailowym: jsobieraj@tpn.org.pl.

Dowiedzą się Państwo, na czym polega aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok”, jakie obowiązują zasady i regulamin.

 

Aby zostać uczestnikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok” trzeba spełnić następujące warunki:

 • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER   
 • potrzebna będzie również diagnoza lekarska dot. choroby lub zaburzenia psychiatrycznego (np. w formie zaświadczenia lub wypisu ze szpitala)

 

Dodatkowe informacje

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 7 miesięcy: 1-miesięczny program readaptacyjno-edukacyjny oraz 6-miesięczny  staż zawodowy.

Uczestnikom projektu przysługuje:

 • stypendium szkoleniowe podczas 4-tygodniowego programu readaptacyjno-edukacyjnego (ok. 665,00 zł netto miesięcznie)
 • stypendium stażowe podczas 6-miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (ok. 1040,00 zł netto)
 • bezpłatny lunch podczas każdego dnia udziału w projekcie
 • refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez realizatora projektu dowóz podczas całego okresu udziału w projekcie
 • płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)
 • wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie
 • wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym
 • aktywne wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w projekcie
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu

 

Oferta terapeutyczna Centrum Aktywizacji Zawodowej „Powidok”

4-tygodniowy program readaptacyjno-edukacyjny obejmuje warsztaty psychologiczne oraz szkolenie zawodowe-stanowiskowe. Na zajęciach grupowych z psychologiem poruszana jest tematyka komunikacji, współpracy w grupie, motywacji do pracy i podnoszenia kwalifikacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej wartości itp. Szkolenie zawodowe przygotowuje do podjęcia pracy na stanowisku pomoc kuchni/kelner.

6-miesięczny staż zawodowy odbywa się w restauracji działającej w oparciu o model firmy społecznej. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie opiekuna stażysty, psychologa oraz doradcy zawodowego.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy